Euroopan komission ohjeet julkisiin hankintoihin COVID-19-kriisin aikana

Euroopan komission ohjeet julkisiin hankintoihin COVID-19-kriisin aikana

Uutiset

Euroopan komissio on antanut ohjeita julkisiin hankintoihin COVID-19-kriisin aikana. Ohjeissa keskitytään erityisesti hankintoihin, jotka COVID-19-pandemian vuoksi joudutaan tekemään erittäin kiireisellä aikataululla.

Hankintatoimea on ohjeistettu muun muassa lyhentämään tarvittaessa määräaikoja kriisin aikana. Poikkeuksellisesti myös suorahankinnat ennakkoon valituilta toimittajilta ovat tietyin reunaehdoin mahdollisia. Komission toimenpideohjeen mukaisesti julkisissa hankinnoissa voidaan hyödyntää sopimusmenettelyä, joka mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden hankkimisen lyhimmässä mahdollisessa aikataulussa.

Neuvottelumenettely, jossa ei julkaista hankintailmoitusta, mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden hankkimisen nopealla aikataululla. Tämän menettelytavan mukaan julkisista hankinnoista voidaan neuvotella suoraan mahdollisten urakoitsijoiden kanssa ilman määräaikoja, julkaisuvaatimuksia tai muita menettelyllisiä vaatimuksia. Menettelyvaiheita ei säännellä EU-tasolla. Tämä mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat toimia niin nopeasti kuin on teknisesti tai fyysisesti mahdollista.

Julkiset ostajat voivat EU:n julkisten hankintojen järjestelmässä käyttää kaikkia tarvittavia joustomahdollisuuksia hankkiakseen mahdollisimman nopeasti CODID-19-kriisiin liittyviä tuotteita ja palveluita. Hankintoja voi nopeuttaa myös muilla toimilla. Ostajat voivat ottaa itse yhteyttä mahdollisiin urakoitsijoihin EU:ssa ja EU:n ulkopuolella. On myös mahdollista palkata markkinat hyvin tuntevia asiantuntijoita tai lähettää edustajia maihin, joissa varastotilanne on hyvä ja jotka voivat varmistaa nopeat toimitukset. Tavarantoimittajia voi myös esimerkiksi pyytää lisäämään tavaroiden tai palveluiden tuotantoa tai aloittamaan tuotanto. Komission ohjeessa kannustetaan julkisia ostajia myös yhteistyöhön eri toimialojen ja yrittäjien kanssa. Myös digitaalisia menettelyjä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää.

COVID-19-pandemian aikana vaaditaan joustavia ja järkeviä ratkaisuja. COVID-19-tilanteen vuoksi tuotanto- ja toimitusketjut ovat monin paikoin hidastuneet samaan aikaan kun tiettyjen tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut merkittävästi.

Julkiset ostajat ovat COVID-19-pandemian aikana tärkeässä roolissa. Heidän tulee turvata viruksen diagnosointiin ja hoitoon liittyvien lääkinnällisten laitteiden saatavuus. Tämän vuoksi Euroopan komissio on julkaissut hankintoihin liittyviä toimenpideohjeista yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

 

Lue lisää:

Komission tiedonanto: Euroopan komission ohjeet julkisten hankintojen järjestelmän käytöstä covid-19-kriisiin liittyvässä hätätilanteessa