COVID-19-kriiittisten tuotteiden maahantuonti on tietyin ehdoin tullitonta ja arvonlisäverotonta

COVID-19-kriiittisten tuotteiden maahantuonti on tietyin ehdoin tullitonta ja arvonlisäverotonta

Uutiset

Euroopan komissio on antanut päätöksen 2020/491, jonka mukaan COVID-19-epidemian torjumiseen tuodut tavarat on tiettyjen edellytysten vallitessa vapautettava tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta.

Terveysteknologiayrityksillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada vapautus tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta COVID-19-kriittisten tuotteiden osalta. Vapautuksia voi saada, kun yritys maahantuo komission päätöksen mukaisesti COVID-19-kriittisiä lääkinnällisiä laitteita ja/tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita COVID-19-kriisin aikana. Tulli-ilmoituksella tulee olla loppukäyttäjäksi merkitty julkiseen palvelutehtävää toteuttava terveydenhuollon organisaatio, ja loppukäyttäjän tulee antaa maahantuotavat tavarat maksutta henkilöille, jotka ovat saaneet tai ovat vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen.

Vapautuksen saamiseksi yrityksellä tulee olla esittää terveydenhuollon julkisen organisaation tai julkista palvelutehtävää toteuttavan tahon vakuutus, josta käy ilmi, että maahantuodut lääkinnälliset laitteet ja/tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet sekä niiden luovutus täyttävät edellä mainitut ehdot. Tätä vapautusta voi tullilta hakea myös taannehtivasti 30.1.2020 alkaen.

Kun julkisen terveydenhuoltotehtävää hoitaa yksityinen palveluntuottaja, on tämän oltava itse tai asiamiehensä avustuksella ennen tullausta yhteydessä tullin lupakeskukseen. Lupakeskus tarkistaa asian ja myöntää edellytysten täyttäessä luvan tullittomuuteen ja verottomuuteen. (Julkisen sektorin organisaatio ei tarvitse tällaista lupaa, koska tullittomuus ja verottomuus voidaan todeta suoraan ilman lisäselvityksiä.)

On hyvä muistaa, että kun kyseessä on muu kuin kertakäyttöinen lääkinnällinen laite tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite, joka otetaan myöhemmin muuhun käyttöön, tulee näistä tuotteista maksaa tullit ja verot COVID-19 -kriisin päätyttyä. Tästä syystä nämä COVID-19-kriittiset, pitkäkestoiset hyödykkeet on kyettävä erittelemään kirjanpidossa.

Lue lisää: Tullin tiedote: Covid-19 Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti