Sailab – MedTech Finland ry:n suositus: asiakaskäynnit siirrettävä

Uutiset

25.5. Tätä suositusta on päivitetty 25.5.2020. Suositusta muutetaan 1.6.2020 lähtien siten, että fyysisiä tapaamisia voi järjestää, kun ne tapahtuvat terveydenhuollon kutsusta, niissä noudatetaan korkean hygienian ja suojauksen vaatimuksia ja niillä on olennaista vaikutusta turvallisen ja tehokkaan hoidon toteuttamiseksi. Edelleen yhdistys suosittelee jäsenyrityksiään järjestämään myynti- ja koulutustapahtumat mahdollisuuksien mukaan etätapahtumina.

 

12.3. julkaistu suositus:

Sailab – MedTech Finland suosittelee jäsenyrityksiään keskeyttämään asiakaskäynnit sairaaloihin COVID-19 tilanteen vuoksi.

Yhdistys toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille on taattava täysi työrauha tässä tilanteessa.

Lisäksi on tärkeää, että kaikilla mahdollisilla toimilla varmistetaan potilasturvallisuus ja estetään viruksen leviäminen. Siksi esimerkiksi koulutukset on siirrettävä verkkokoulutuksiksi tai pidettävä vasta tilanteen rauhoituttua.

Suositus on voimassa, kunnes koronavirustilanne maassa on rauhoittunut.

Myös Sailab – Medtech Finland ry:n omat kokoukset, koulutukset ja tapahtumat jäsenyrityksille ja muille sidosryhmille pidetään toistaiseksi etäyhteydellä tai siirretään pidettäväksi tilanteen selkiydyttyä. Yksittäisten tapahtumien tilanteen voit tarkistaa verkkosivuiltamme.

Ajankohtaista tietoa viruksesta on saatavilla THL:n verkkosivuilta.

Sailab – MedTech Finland ry seuraa THL:n ja viranomaisten tiedotusta aktiivisesti.