Hyväntekeväisyysprojekti vie apuvälineitä katastrofialueille

Hyväntekeväisyysprojekti vie apuvälineitä katastrofialueille

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaosto ja Suomen Punainen Risti ovat keränneet Suomessa käytöstä poistettavia apuvälineitä, joita lähetetään maailman katastrofialueille niitä tarvitseville. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun suunnittelija Outi Amanor on tyytyväinen lahjoitettujen apuvälineiden määrään ja laatuun.

‒ Idea yhteistyöhön syntyi kuultuani, että Suomessa oli saatavilla käytöstä poistuneita apuvälineitä, jotka olivat yhä käyttökelpoisia. Välineet eivät välttämättä vastaa suomalaisten käyttäjien kysyntään esimerkiksi esteettisyyshaittojen vuoksi, mutta jossakin muualla niistä voi olla vielä hyötyä, Amanor kertoo.

‒ Kun yhteistyön kaikilla osapuolilla oli yhteinen tavoite, asiat etenivät helposti. Apuvälinejaoston yritykset lähtivät innolla mukaan, ja HUS Apuvälinekeskuksen kautta tieto projektista saatiin apuvälineyksiköihin, kertoo Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaoston puheenjohtaja Timo Saari.

Apuvälineitä ovat lahjoittaneet muun muassa apuvälineyritykset ja -keskukset. Aiemmin Suomen Punaisella Ristillä on ollut pulaa etenkin pyörätuoleista. Niitä on lahjoitettu projektin aikana jo useita kymmeniä.

‒ Emme ole vielä ehtineet käydä lävitse kaikkia lahjoitettuja välineitä. Nyt voi kuitenkin jo sanoa, että olen positiivisesti yllättynyt lahjoitusten määrästä ja laadusta, Amanor toteaa.

Yhteistyöprojektin myötä apuvälineet saavat uuden elämän. Suomen Punaisen Ristin toimittamat apuvälineet helpottavat esimerkiksi maanjäristyksissä vammautuneiden elämää. Lisäksi tuotteiden pidempi käyttöikä tukee kestävää kehitystä.

‒ Meille on lahjoitettu myös erityistarpeisiin sopivia pyörätuoleja. Ne lähtevät todennäköisesti vaatelähetysten mukana Tadžikistaniin. Ennen apuvälineiden lähettämistä tahdomme varmistaa, että ne varmasti vastaavat kohteen tarpeisiin eivätkä jää käyttämättä, Amanor mainitsee.

‒ Olen varma, että projektista jäi hyvä mieli kaikille. Teimme ja teemme yhdessä hyvää paremman elämän puolesta, Saari toteaa.

Suomen Punaisen Ristin katastrofiyksiköitä ohjaa WHO:n laatima säännöstö, jossa on tarkasti määritelty muun muassa erilaisten apuvälineiden minimimäärät erilaisissa avustusyksiköissä. Avustusyksiköitä, kuten kenttäsairaaloita, lähtee Suomesta maailman katastrofialueille. Tyypillisesti apua tarvitaan esimerkiksi tuhoisista maanjäristyksistä kärsineillä alueilla.

Apuvälineitä käytetään muun muassa kotona asumisen tukemiseen, liikkumisen tehostamiseen tai liikkeelle lähtemisen mahdollistamiseen ja kuntoutuksen edistämiseen. Käyttäjien toimintakykyä rajoittaa esimerkiksi vamma, sairaus, ikääntyminen tai kehitysviivästymä. Katastrofiyksiköihin kuuluvia apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuolit, raajatuet, kävelytelineet sekä kaula-, ranne- ja jalkaortoosit.