COVID-19-tilanne ja lääkinnälliset laitteet sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet

Uutiset

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n kirje sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja hankintatoimelle, tiedoksi STM, Fimea ja THL sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt

COVID-19-tilanne ja lääkinnälliset laitteet sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet

Kirjeen sisältö:

  1. Ostoja ja hankintoja koskeva toive maltillisesta menettelystä terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden (l. lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden) saatavuuden turvaamiseksi.
  2. Tiedoksianto yhdistyksen suosituksesta jäsenyrityksilleen koskien ei-kriittisten asiakaskäyntien ja koulutusten sekä muiden toimien siirtoa/perumista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työkyvyn turvaamiseksi sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti COVID-19-tilanteen pandemiaksi 11.3.2020.[1] THL:n mukaan Suomessa epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata.[2]

Toive sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille maltillisuudesta terveysteknologian ostoja ja hankintoja koskien

COVID-19-tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa. On kuitenkin todennäköistä, että tuotteiden ja tarvikkeiden saatavuus vaikeutuu, mikäli tilanne jatkuu pidempään.

Tästä syystä meidän eri toimijoiden terveydenhuoltosektorilla on yhteistyössä varmistettava, että potilailla ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on oikeus hyvään hoitoon ja esimerkiksi suojaustasoon Suomessa, asuinpaikasta riippumatta

Tästä syystä toivomme terveysteknologiayritysten puolesta erityistä maltillisuutta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden (l. lääkinnälliset laitteet ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet) ostojen ja hankintojen suhteen. Terveydenhuollon toimivuuden ja jatkuvuuden kannalta on tärkeää huolehtia terveysteknologian ratkaisujen valtakunnallisesta saatavuudesta ja pidättäytyä niin kutsutulta hamstraukselta myös tällä osa-alueella.

Tiedoksianto Sailab ‒ MedTech Finland ry:n suosituksesta jäsenyrityksilleen koskien ei-kriittisten asiakaskäyntien ja koulutusten sekä muiden toimien siirtoa / perumista

Terveysteknologian toimialajärjestönä pyrimme jäsenyritystemme kanssa tekemään kaikkemme, jotta terveydenhuollon jatkuvuus, potilasturvallisuus ja kantokyky turvataan tässä haastavassa tilanteessa.

Olemme 12.3.2020 antaneet jäsenyrityksillemme suosituksen ei-kriittisten asiakaskäyntien, koulutusten ja muiden toimien siirtoa koskien. Suositus on voimassa, kunnes COVID-19-tilanne maassa on rauhoittunut. Suositus on osa kansallista ja kansainvälistä kriisinhallintaa. Sailab ‒ MedTech Finland ry:n suositus jäsenyrityksille noudattaa WHO:n, THL:n sekä MedTech Europen linjauksia.

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n suosituksen tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön mahdollisimman laaja työkyky sekä erityisesti etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumisen ehkäisy. Viruksen kantaja voi itse olla oireeton.

Mikäli asiakaskäynti, koulutus tai vastaava on tarpeen kriittisyytensä, terveydenhuollon toimivuuden ja esimerkiksi epidemian kuriin saamisen vuoksi, on se hyvä toteuttaa ‒ varovaisuutta noudattaen. Huoltotoimet, varaosat ja muut vastaavat toimenpiteet (esimerkiksi tavaratoimitukset) on nekin hyvä suunnitella ja miettiä kriittisyysasteen sekä varotoimien osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen – ja erityisesti kriittisten sellaisten – on jatkuttava mahdollisimman tehokkaasti ja häiriöttä.

Myös Sailab – Medtech Finland ry:n omat tapaamiset, kokoukset, koulutukset ja tapahtumat jäsenyrityksille ja muille sidosryhmille pidetään toistaiseksi etäyhteydellä tai siirretään pidettäväksi silloin, kun tilanne on rauhoittunut.

Terveysteknologian tilanne tällä hetkellä

Suomessa terveysteknologian kiinteämpi laitekanta, sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus ja osaaminen sekä muu terveydenhuollon varautuminen ovat hyvällä tasolla. Tämä on erittäin tärkeässä roolissa COVID-19-viruksen leviämisen (pandemian) hillitsemisen osalta.

Lisäksi tässäkin tilanteessa on hyvä, että terveysteknologian markkinat eivät Suomessa ole keskittyneet vain muutamalle toimittajalle, vaan eri ratkaisuja tarjoavia yrityksiä on useita. Tällöin erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla koko ajan. Yritysten varastotilanne on toistaiseksi kohtuullinen.

On kuitenkin erittäin vaikeaa ja jopa mahdotonta ennustaa COVID-19-tilanteen kehittymistä, joten toivomme eri osapuolten välistä vahvaa yhteistyötä, maltillisuutta ja vuorovaikutusta. Yrityksemme tekevät hartiavoimin töitä saatavuuden eteen ja diagnostiikan ratkaisujen kehittämiseksi.

Sailab ‒ MedTech Finland ry edustaa yli sataa maailman ja Suomen suurinta terveysteknologiayritystä ja 80–90 % Suomen lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden markkinasta.  Jäsenyritystemme tarjoamien ratkaisujen on ratkaiseva esimerkiksi diagnostiikassa, suojauksessa, tehohoidossa ja hengityksen ylläpidossa.

 

Yhteistyöterveisin

Laura Simik

Toimitusjohtaja

Sailab ‒ MedTech Finland ry

[1] https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020, viitattu 16.3.2020.

[2] https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299