Ajankohtaista MDR:n siirtymävaiheessa: ohje merkittävästä muutoksesta sekä komission suunnitelma täytäntöönpanosta

Lisätietoja

Järvenpää Antti

Antti Järvenpää

Valmiuspäällikkö / Sääntelyasiantuntija

+358 40 525 5454

Liitteet

MDCG_2020_3_Guidance on significant changes

mdcg_2020_3_guidance-on-significant-changes.pdf, 868 KB

Lataa

Joint Implementation Plan MDR

joint-implementation-plan-mdr.pdf, 1 MB

Lataa