Uusi varapuheenjohtajisto edistää terveysteknologia-alan kehitystä aitiopaikalta

Uusi varapuheenjohtajisto edistää terveysteknologia-alan kehitystä aitiopaikalta

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n hallitus valitsi kokouksessaan 1.2.2020 yhdistyksen varapuheenjohtajiksi Pauliina Bovellanin ja Ilari Vaalavirran. Molemmat vastavalitut varapuheenjohtajat toteavat alan ja yhdistyksen olevan mielenkiintoisessa vaiheessa. Sekä Bovellan että Vaalavirta tahtovat olla toteuttamassa yhdistyksen strategiaa.

‒ Näen tärkeänä viedä eteenpäin asioita, jotka tukevat potilaille parhaan ratkaisun löytymistä. Potilaiden edun kannalta on tärkeää, että markkina säilyy monimuotoisena ja yhteistyö jäsenyritysten ja hankinnan välillä toimii hyvin. Haluan osaltani olla vaikuttamassa siihen, että meitä suomalaisia hoidetaan parhailla mahdollisilla käytännöillä nyt ja tulevaisuudessa. Koen etuoikeutena olla edistämässä ihmisten terveyttä eturivistä käsin. Odotan kaudelta tiivistä yhteistyötä sekä puheenjohtajiston että koko hallituksen kanssa, Bovellan miettii.

Vaalavirta on Bovellanin kanssa samoilla linjoilla ja nostaa esiin myös muun sidosryhmätyön merkityksen.

‒ Varapuheenjohtajan rooliin kuuluu paljon sidosryhmätyötä. Tulevan toimintavuoden aikana haluankin kehittää yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa, Vaalavirta kertoo.

 

Terveysteknologia on osa suomalaista terveydenhuoltoa ja hyvinvointipolitiikkaa

‒ Uskon, että viiden vuoden päästä terveysteknologia on näkyvämpi osa tehokasta ja hyviä tuloksia tuottavaa suomalaista terveydenhuoltoa. Toivon, että alan yritykset nähdään tuolloin yleisemmin tärkeänä osana terveydenhuollon palveluketjua, Vaalavirta mainitsee.

‒ Viiden vuoden kuluttua tällä hetkellä pilotointivaiheessa olevat tuotteet ja hankkeet ovat arkipäivää. Tulemme näkemään suuria harppauksia muun muassa robotiikan ja digitaalisten sovellusten käyttöönotossa. Uskon myös, että terveysteknologia on noussut poliittisessa päätöksenteossa osaksi hyvinvointipolitiikkaa, Bovellan pohtii.

Varapuheenjohtajat näkevät yhdistystoiminnan tuovan alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii sujuvaa yritysten välistä yhteistyötä.

‒ Voimme Sailab – MedTech Finlandissa vaikuttaa eri tahoihin ja viedä alan kehitystä eteenpäin tehokkaammin kuin yksittäisinä yrityksinä, Vaalavirta tiivistää.

Bovellan työskentelee Berner Oy:n liiketoimintajohtajana, ja Vaalavirta on Mediq Suomi Oy:n toimitusjohtaja. Molemmat valittiin Sailab – MedTech Finlandin hallitukseen vuoden 2018 syyskokouksessa.