Sairaanhoitopiirit ja terveysteknologiayritykset jakavat yhteisten huolen ympäristöstä ja ihmisistä

Sairaanhoitopiirit ja terveysteknologiayritykset jakavat yhteisten huolen ympäristöstä ja ihmisistä

Uutiset

Sairaanhoitopiirit ja terveysteknologiayritykset jakavat yhteisten huolen ympäristöstä ja ihmisistä

Vastuullisen hankinnan opas julkaistiin helmikuussa 2019. Oppaantekemiseen osallistuivat KEINO-osaamiskeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri sekä hankintayhtiöt Tuomi Logistiikka Oy ja Sansia Oy. Toimijat määrittelivät yhdessä tavoitteet vastuullisten hankintojen toteutukselle ja mitä tämä merkitsee sairaanhoitopiireille.

Oppaan laadinnan yhteydessä on kuultu myös alan yrityksiä ja Sailab – MedTec Finland Ry:tä, joka on Suomessa toimivien terveysteknologiayritysten järjestö.

– Keskeisin kysymys on, miten varmistetaan potilasturvallisuus ja tuotteiden saatavuus esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jossa korvaavaa materiaalia ei vielä ole. Vuoropuhelu yritysten ja hankintatoimen välillä lisää ymmärrystä ja auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet siten, että vaikeuksilta vältytään, kertoo Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

 Sairaanhoitopiirien hankinnoissa on tärkeää huomioida alan erityispiirteet eli potilasturvallisuus, korkea hygieniataso ja toimintavarmuus. Yhteisiä toimintamalleja kehittämällä ja toisiltaan oppimalla sairaanhoitopiirit voivat tehokkaasti vauhdittaa hankintojen vastuullisuutta, sanoo johtava asiantuntija Elina Ojala Motiva Oy:stä.

– Ympäristövastuusta nostettiin erityisiksi tavoitteiksi päästöjen, kemikaalien ja PVC:n vähentäminen.  Sosiaalisessa vastuussa haluttiin kiinnittää huomioita paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla yhteiskuntaan kohdistuvien myönteisten vaikutusten edistämiseen sekä haitallisten vaikutusten ehkäisyyn, jatkaa Ojala.

Terveydenhuollon hankinnoissa on tärkeää tuntea alihankintaketjut, jotka ovat usein pitkiä. Tämä korostuu työvoimaintensiivisissä riskimaatuotannoissa, joissa esiintyy ihmisoikeus- ja työelämän perusoikeuksien rikkomuksia.

– HUS Logistiikka on edellyttänyt tarjouspyynnöissä tietoa valmistusmaasta vuodesta 2018 alkaen ja valmistuspaikkaa muutamissa tunnistetussa riskimaahankinnoissa vuodesta 2019 alkaen. Nämä toimet auttavat tunnistamaan riskejä ja puuttumaan niihin jo sopimuskauden aikana. Etenkin riskimaatuotteiden sopimusseurantaa tehostetaan ja sen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden pohjoismaisten hankintayksiköiden kanssa, kertoo HUS Logistiikan kehityspäällikkö Riikka Juuma.

Yhdessä kohti kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja

Sairaanhoitopiirien yhteistyö on osa kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn kehittäjäryhmätoimintaa.

– Kehittäjäryhmän toiminnassa mukana olleet toimijat ovat olleet erittäin sitoutuneita yhteistyöhön.  KEINOn kehittäjäryhmät ovat juuri sitä varten, että yhdessä tekemällä ja toisilta oppimalla saamme entistä parempia julkisia hankintoja, kertoo kriteeristön laadinnassa mukana ollut asiantuntija Tiia Merenheimo Motivasta.

Kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy, joka on yksi KEINO-osaamiskeskuksen toimijoista.

********

Suomalaisten sairaanhoitopiirien palveluiden ja tavaroiden ostovoima oli arviolta 3,82 miljardia euroa vuonna  2018, ja hankintoihin liittyy useita merkittäviä vastuullisuuden riskejä ja mahdollisuuksia. Kriteeristö on laadittu sairaanhoitopiirien yhteistyönä kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn kehittäjäryhmässä.

Sairaanhoitopiirien hankintojen uudet ja päivitetyt kriteerit koskevat hankintojen vastuullisuutta. Näistä esimerkkeinä haitallisten kemikaalien vähentäminen ja ihmisoikeuksien noudattaminen.

Opas kattaa kaikkiaan 32 tuoteryhmää, mm. terveydenhoidon tarvikkeet, lääkinnälliset laitteet ja in vitro -diagnostiikan lääkinnälliset laitteet, toimistotarvikkeet ja -palvelut, liikenteen ja liikkumisen sekä elintarvikkeet. Opasta voi hyödyntää kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Opas löytyy tästä linkistä.