Arvopohjainen terveydenhuolto puhututti toimitus- ja maajohtajaverkoston tapaamisessa

Arvopohjainen terveydenhuolto puhututti toimitus- ja maajohtajaverkoston tapaamisessa

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n toimitus- ja maajohtajaverkosto keskusteli 14.1. arvopohjaisesta terveydenhuollosta. Arvopohjaisuus nähdään yhdistyksen toiminnan tärkeänä kivijalkana, mutta arvopohjaisen ajattelun jalkauttaminen ei etenkään hankintapuolella tapahdu hetkessä.

Arvopohjaisessa terveydenhuollossa pyritään potilaskeskeisyyteen ja kokonaistaloudellisuuteen. Tämän vuoksi saavutettuja tuloksia mitataan laajasti. Arvopohjaisessa toiminnassa potilaan ja yhteiskunnan saavuttama hyöty suhteutetaan terveydenhuollon järjestelmän ja palveluiden suoriin kustannuksiin.

Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 34 000 uutta syöpätapausta. Lisäksi vuosittain tehdään noin 200 000 uusiutuneisiin syöpiin liittyvää diagnoosia. Syöpäjärjestöjen mukaan syövän aiheuttamat kokonaiskustannukset olivat vuonna 2014 Suomessa noin 927 miljoonaa euroa. Kestävä Terveydenhuolto -projektin Se tunne, kun saa diagnoosin -selvityksen (2016) mukaan pitkäaikaissairaat toivovat pitkäaikaisia hoitosuhteita, ja niiden puute johtaa usein tyytymättömyyteen. Selvityksen mukaan myös hoitosuunnitelma usein puuttuu.

Tätä ajatusta Docrates on kehittänyt. Sama lääkäri ja hoitaja ovat mahdollisuuksien mukaan hoitovastuussa koko hoitopolun ajan. Hoitopolussa merkityksellistä ovat myös alkuvaiheen tarkat tutkimukset ja yksilöllisyys sekä seuranta. Tämän toimintatavan Tolonen näkee esimerkkinä arvopohjaisesta ajattelusta, johon tulisi muuallakin pyrkiä hoitopolun kaikissa vaiheissa. Hoitopolkujen kehittäminen vastaavalla tavalla voisi potilastyytyväisyyden parantamisen lisäksi usein säästää rahaa.

Sailab – MedTech ry:n hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Naumanen mainitsi tilaisuudessa pitävänsä tärkeänä sitä, että arvopohjainen ajattelu on otettu yhdistyksen strategiseksi kivijalaksi. Hän huomautti kuitenkin, että arvopohjaisen ajattelun jalkauttaminen vaatii etenkin hankintapuolella pitkäjänteistä työtä. Terveysteknologian julkisia hankintoja voi pitää keskeisenä tekijänä arvopohjaisen terveydenhuollon toteutumisessa. Sailab – MedTech Finland jatkaa myös vuonna 2020 arvopohjaisen ajattelun edistämistä terveydenhuollossa.

Tolonen esitteli tilaisuudessa myös sairaalan toimintaa. Syöpäsairaalaan saapuu potilaita yli kuudestakymmenestä maasta, ja suomalaisten jälkeen suurin osuus potilaista on ruotsalaisia. Ruotsalaisten potilaiden määrää selittää Tolosen mukaan Ruotsissa säädetyt syöpiin liittyvät hoitoonpääsyajat. Ruotsalaiset voivat hakeutua EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin mukaisesti hoitoon toiseen EU-maahan ja saada korvausta Ruotsin vakuutuskassasta. Suomeen potilaita houkuttelee maine yhtenä syövänhoidon ja -tutkimuksen kärkimaista. Vastaavanlaisen hoitotakuun voimaantulo Suomessa nopeuttaisi potilaiden pääsemistä hoitoon ja vähentäisi inhimillisen kärsimyksen määrää.

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten toimitus- ja maajohtajaverkosto kokoontuu 2‒4 kertaa vuodessa. Yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajankohtaisiin aiheisiin keskittyvän verkoston avulla on tarkoitus saada tietoa yritystoiminnan tueksi ja terveysteknologian edistämiseksi, edistää alan yhteisiä tavoitteita sekä luoda verkostoja ja yhteistyötapoja.

Lähteet:

Se tunne, kun saa diagnoosin -selvitys

Syöpäjärjestöt

Lisätietoa arvopohjaisesta terveydenhuollosta