Terveysteknologian toimialaselvitys 2019 julkaistu

Uutiset

Terveysteknologian toimialaselvitys 2019 antaa perustietoa terveysteknologian toimialasta ja näkymistä Suomessa.

Terveysteknologiayritykset näkevät markkinoiden kehittymisen ja liiketoiminnan näkymät Suomessa myönteisinä. Kaikki yritykset näkevät toiminnan eettisyyden, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun merkityksen tärkeänä ja Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritykset ovatkin sitoutuneet velvoittavaan eettiseen ohjeeseen. Suurimmalla osalla yrityksistä on vastuullisuusasioista vastaava johtaja.

Suurimmat asiakasryhmät ovat julkinen erikoissairaanhoito ja julkinen perusterveydenhuolto. Tulevaisuudessa uskotaan yksityisen terveydenhuollon sekä potilaiden ja omaisten roolin kasvuun.

Haasteen toimialalle luo terveysteknologian innovaatioiden (uudet ratkaisut) pääsy markkinoille, yli 60 % pitää tätä vaikeana 2019, kun vuonna 2018 vastaava luku oli alle puolet.  Lisäksi T&K-toiminnan osalta Suomessa on paljon kehitettävää. Yritysten mielestä USA, Saksa ja Ruotsi ovat houkuttelevampia tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kannalta.

Yritysten mielestä tilannetta tulisi muuttaa muun muassa kehittämällä laatu- ja vaikuttavuusmittareita sekä arvopohjaista terveydenhuoltoa ja T&K-toimintaa tulisi helpottaa esimerkiksi koordinaatiota ja yhteistyötä vahvistamalla sekä veroratkaisuin.

Tulevaisuuden ilmiöistä tekoäly, digitalisaatio ja robotiikka nousevat merkittävimmiksi kyselyyn vastanneiden yritysten mielestä.

Liitteet

Terveysteknologian toimialaselvitys

sailab_toimialaselvitys-2019.pdf, 20 Mt

Lataa