Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on investointi tulevaisuuteen

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on investointi tulevaisuuteen

Uutiset

Globaali suhdanne on heikkenemässä ja Suomen osalta lähivuodet tulevat olemaan haasteellisia.

”Meidän tulee kyetä uudistumaan ja hyödyntämään kaikki olemassaoleva ja vielä kehitysvaiheessa oleva teknologinen osaaminen, jotta pystymme pitämään hyvnvointiyhteiskuntamme pohjan toimivana”, toteaa toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssiala ry:sta.

Kauppi pitää etenkin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa investointina, jolla pystytään parhaimmillaan parantamaan inhimillistä hyvinvointia ja samalla alentamaan kustannuksia.

Teknologia on tässä merkittävässä roolissa. Sen avulla pystytään sekä parantamaan terveys- ja hyvinvointipalveluiden laatua että pitämään kustannukset kurissa. Finanssialalle tämä on erittäin tärkeää, sillä toimiala on sekä lakisääteisten että vapaaehtoisten vakuutusten kautta merkittävä hyvinvoinnin rahoittaja.

Kysyimme Piia-Noora Kaupilta miten Suomi voisi houkutella enemmän terveysteknologian T&K-investointeja ja innovaatioita Suomeen. Hän nosti esiin muun muassa seuraavat tekijät:
• innovaatioympäristön tulee olla ennakoitava ja riittävän stabiili, jotta yksityinen sektori uskaltaa investoida Suomeen
• julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa on paljon voimaa ja sitä on hyvä entisestään kehittää
• suomalaisesta osaamisesta on pidettävä huolta.

Finanssiala ry on asiantuntija- ja vaikuttajaorganisaatio, joka pyrkii luomaan suomalaiselle finanssialalle mahdollisuuksia lisätä suomalaista hyvinvointia. Piia-Noora Kauppi on Finanssiala ry:n toimitusjohtaja, UPM:n hallituksen jäsen ja Kokoomuksen entinen meppi.