Arvopohjaisissa hankinnoissa on aina kyse ihmisestä

Arvopohjaisissa hankinnoissa on aina kyse ihmisestä

Uutiset

” Kyse on aina ihmisestä. Sinusta, minusta ja meidän läheisistämme” totesi  toimitusjohtaja Laura Simik. 

Simik puhui vaikuttavuusperusteisista terveysteknologian hankinnoista  Nordic Health Care Groupin, Valtiovarainministeriön ja THL:n järjestämässä kansallisessa vaikuttavuusseminaarissa 25.9.2019.

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Terveysteknologia on tiukasti säännelty osa terveydenhuoltoa ja uusien asetusten myötä potilasturvallisuutta halutaan entisestään toimialalla vahvistaa.

Terveysteknologian CE-merkittyjä ratkaisuja on yli 500 000. Niiden avulla meidät tutkitaan, diagnosoidaan, kuvataan, tilaamme voidaan seurata ja yhä useammin meidät myös hoidetaan näiden ratkaisujen avulla. Ne myös mahdollistavat ihmisen omaehtoisen elämän tilasta tai vammasta huolimatta. Esimerkiksi apuvälineinä tai vaikkapa pyörätuoleina tai rollaattoreina. Merkitys lisääntyy jatkuvasti.

Pääosa ratkaisuista tulee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja ihmisten käyttöön julkisen hankinnan kautta. Samalla se tarkoittaa sitä, että terveysteknologian julkinen hankinta on itseasiassa arvopohjaisen terveydenhuollon toteuttamisen yksi keskeinen tekijä.

Tästä syystä hintaperusteisen hankinnan sijaan pitäisi entistä enemmän siirtyä kohti arvopohjaista hankintaa.

Simik nosti puheenvuorossaan esiin, että syksyllä 29019 tehdyn kyselyn alustavien vastausten mukaan myös hankintatoimi haluaisi toteuttaa  hankinnat arvopohjaisesti. Tätä varten tarvittaisiin entistä selkeämmät  strategiat ja mittarit. Lisäksi tarvittaisiin  päättäjien ja rahoittajien vahva aito sitoutuminen arvopohjaiseen terveydenhuoltoon. Kysymys lienee siitä, miten voimme tuottaa entistä parempaa terveyshyötyä ihmisille säästötoimien ja (halvan) hinnan sijaan?

Sailab -MedTech Finland ry on yhteistyössä yliopistosairaaloiden hankintajohdon kanssa kehittänyt markkinavuoropuhelun mallia. Kun eri tahot (mukaan lukien potilaat) entistä vahvemmin tekevät yhteistyötä myös terveysteknologian hankinnoissa, saavutetaan entistä parempia tuloksia, myös kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta.

Terveysteknologia on kiinteä osa terveydenhuoltoa. Siksi sen hankinnankin pitää olla käyttäjiä lähellä

Arvo syntyy yhteistyössä. Terveysteknologian innovaatiot ovat lääkäreiden, hoitajien sekä potilaiden tärkeimpiä työvälineitä ja arjen mahdollistajia. Ne vaikuttavat suoraan myös hoitoon ja sen tuloksiin. Tästä syystä on turvattava kliinisen työn ja hoidon ammattilaisten oikeus osallistua omien työvälineidensä hankintaan sekä käyttökoulutukseen myös jatkossa. Toisekseen heillä on nimenomaisesti se asiantuntemus ja osaaminen, jota lääkinnällisten laitteiden hankkimiseen tarvitaan.  Liiallinen keskittäminen ei ole kenenkään etu.

Kansallisesti keskitetty hankinta vaarantaisi arvoperustaisuuden ja potilaiden oikeuden laadukkaaseen, hyvään ja turvalliseen hoitoon.

NHG:n tilaisuuden esitykset ja videot: klikkaa tästä

 

Liitteet

Vaikuttavuusperusteiset hankinnat

vaikuttavuusperusteiset-hankinnat_25_9_19.pdf, 3 Mt

Lataa

Hyvän hankinnan huoneentaulu yritykselle

terveysteknologiayrityksen-huoneentaulu.pdf, 192 kt

Lataa

Hyvän hankinnan huoneentaulu hankinta-ammattilaiselle

hankinta-ammattilaisen-huoneentaulu_terveysteknologia.pdf, 192 kt

Lataa