Terveysteknologian tietokanta Eudamed helpottaa potilaidenkin tiedonsaantia

Uutiset

Tiedonsaanti terveysteknologiasta helpottuu: Euroopan laajuinen Eudamed -tietokanta lääkinnällisistä laitteista on avoin myös potilaille.

Potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedonsaanti terveysteknologiasta lisääntyy ja helpottuu merkittävästi tulevien vuosien aikana. Avoimuudella ja läpinäkyvyydellä tavoitellaan vielä entistäkin parempaa potilasturvallisuutta.

Eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden tietokanta Eudamed on valmisteilla. Eudamedin valmistelusta ja ylläpidosta vastaa Euroopan komissio. Eudamedin myötä tiedot laitteista ja niiden valmistajista sekä muun muassa laitteiden turvallisuudesta ja suorituskyvystä tulevat helpommin saataville. Käyttöönotto tapahtunee ensi vuoden aikana.

Eudamedin tavoitteina ovat potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedonsaannin parantaminen, raportoinnin päällekkäisyyksien välttäminen sekä tiedonkulun tehostaminen ja helpottaminen terveysteknologian ratkaisuista EU-alueella.

Terveysteknologialla tarkoitetaan  lääketieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.  Käytännössä terveysteknologiaa ovat lähes kaikki terveydenhuollossa käytettävät laitteet ja tarvikkeet, haavanhoitotarvikkeista sydämentahdistimiin, keinoniveliin ja insuliinipumppuihin. Ratkaisuja arvioidaan olevan Suomenkin markkinoilla noin 500 000 nimikettä.

Eudamed otettaneen käyttöön vaiheittain keväästä 2020 alkaen

Euroopan komissio on asettanut Eudamedin tavoiteaikatauluksi vuoden 2020. Eudamedin julkiset osat löytyvät jatkossa nettisivustolta. Terveydenhuollon ammattilainen ja potilas itse voivat hakea Eudamedista muun muassa käyttämänsä laitteen valmistajan tiedot, kliinisten tutkimusten yhteenvedon tai laitteen käyttöturvallisuutta koskevat ilmoitukset. Avaimena Eudamedin tietoihin toimii yksilöllinen laitetunniste (UDI), joka annetaan jatkossa jokaiselle laitteelle.

Eudamedin käyttöönotto vaatii koko terveysteknologian toimialalta paljon työtä ja toimiala on sitoutunut asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Sailab -MedTech Finland ry:n mielestä Eudamed on niin potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten kuin terveysteknologian toimialankin etu.

Eudamedin käyttöönotto liittyy 2017 annettuihin EU-asetuksiin, jotka yhdenmukaistavat lääkinnällisten laitteiden sääntelyn koko Euroopan alueella.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Liitteet

Terveysteknologian tietokanta Eudamed helpottaa potilaidenkin tiedonsaantia

terveysteknologian-tietokanta-eudamed-helpottaa-potilaidenkin-tiedonsaantia.pdf, 105 kt

Lataa