Toimintakertomus 2018: työtä terveemmän elämän eteen

Uutiset

TERVEYSTEKNOLOGIAN MERKITYS kasvaa voimakkaasti. Terveysteknologian ratkaisut auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia diagnosoimaan, hoitamaan tai ylläpitämään potilaiden hoitotasapainoa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin.

Terveysteknologian investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys vauhdittavat Suomen talouskasvua. Ikääntyvässä Suomessa tarvitaan entistä enemmän uusia innovaatioita, terveydenhuollon työkuormituksen purkamista ja yhteistyötä. Suomella on mahdollisuus vahvistaa terveysteknologian yhteiskunnallista merkitystä myös houkuttelemalla kansainvälisiä T&K-investointeja Suomeen.

Sailab –MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten vaikuttaja- ja edunvalvontajärjestö, joka huolehtii terveysteknologiayritysten ja toimialan yhteisestä edusta. Yhdistys edistää alan toimintaympäristön ja terveydenhuollon kehittymistä siten, että potilaille ja terveydenhuollolle voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia hoitoratkaisuja.

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenmäärä kasvoi 110 yritykseen, jotka edustavat suurinta osaa terveysteknologian markkinasta Suomessa. Kotimaisten ja kansainvälisten yritysten jakauma säilyi samana ollen noin 50/50.

Liiketoiminnan näkymät arvioitiin toimialaselvityksessä suhteellisen hyviksi, vaikka innovaatioiden tuomista Suomen markkinoille pidetään melko vaikeana ja Suomi on muita pohjoismaita vähemmän houkutteleva T&K-investointien kohde.
Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet edistyivät hyvin.

Arvopohjaiseen hankintaan tähtäävä Hyvän hankinnan huoneentaulu luotiin yhteistyössä yliopistosairaala-alueiden hankintajohdon kanssa. Terveysteknologian eettinen ohje astui velvoittavana voimaan ja valvontakunta perustettiin lääkintöneuvos Heikki Pälveen johdolla. Vaalitavoitteet kirkastivat yritysten yhteisen tahtotilan tuleville päättäjille ja virkamiehille.

Terveysteknologia on siirtymässä uuteen sääntely-ympäristöön vuosina 2020 ja 2022. Yhdistys aloitti toimikaudella varautumisen tulevaan ja perusti MD- ja IVD-työryhmät sekä perusti sääntelyasiantuntijan tehtävän vahvistamaan edunvalvontaansa. Terveysteknologia on suurten murrosten edessä. Vahvalla vaikuttamisella, tiedottamisella ja yhteistyöllä voimme vaikuttaa siihen, että jatkossakin potilailla on oikeus hyvään diagnosointiin ja hoitoon sekä kaikilla sidosryhmillä laadukkaisiin terveysteknologian ratkaisuihin.

Terveemmän elämän palveluksessa.

Liitteet

Toimintakertomus 2018

toimintakertomus2018_smtf.pdf, 16 Mt

Lataa