Genomikeskuksen kehittämisessä tarvitaan yritysten asiantuntemusta

Uutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 10.6.2019 Genomikeskusta ja genomitietojen käsittelyä koskevan kuulemistilaisuuden yrityksille ja terveysteknologiaa edustaville järjestöille.

Lain tarkoituksena on tukea genomikeskuksen vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi. Genomikeskus ylläpitäisi kansallista keskitettyä genomitietorekisteriä, joka sisältäisi biopankkitoiminnassa ja palvelunantajien toiminnassa tallennettuja genomitietoja ja loisi siitä yhtenäistä kansallista genomitietoa.Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020, mikäli eduskunta niin päättää.

Sailab-MedTech Finlandilta pyydettiin kuulemistilaisuuteen esitys ja näkemykset. Toimitusjohtaja Laura Simik loi puheenvuorossaan katsauksen lääkinnällisiä laitteita ja in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan säädösmaailman muutokseen.

Lisäksi hän nosti esiin vahvasti terveysteknologian merkityksen tulevaisuuden terveyden rakentajana. Lääkehoidon merkitys tulee säilymään edelleen korkeana, mutta kehittyvän testauksen, diagnostiikan, seurannan sekä uusien hoitomuotojen osalta terveysteknologia on ratkaisevassa roolissa. Samalla se asettaa suuren kysymyksen potilasturvallisuuden, tietoturvan sekä tiedon omistajuuden sekä hyödynnettävyyden osalta.

Suomella on mahdollisuus houkutella lisää kansainvälisiä T&K-hankkeita ja verkostoyhteistyötä. Tästäkin syystä kansallinen genomikeskus nähdään terveysteknologiayritysten osalta tervetulleena ratkaisuna. Myös vahva yhteys terveysalan kasvustrategiaan on tunnistettu.

Lakiluonnoksen osalta Sailab -MedTech Finland ry nosti kuulemisessa esiin muutamia huomioita, joita on  huomioida:

  • Oikealla yhteistyöllä genomikeskus voi osaltaan vahvistaa merkittävästi Suomen kehittymistä kohti terveydenhuollon ja life sciencen T&K-toiminnan mallimaata
  • Siksi genomikeskuksen kehittämiseen olisi asiantuntijuuden ja monialaisuuden vuoksi syytä ottaa mukaan vahvasti myös teollisuutta edustavat yhdistykset
  • Tiedon omistajuuteen ja hyödyntämiseen liittyvät asiat jäävät tämänhetkisessä lakiesityksessä auki
  • Maksut ja niiden perusteet sekä tiedon tallentamisen että hyödyntämisen osalta olisi syytä selkeyttää
  • Miten genomikeskus voi olla osaltaan turvaamassa monipuolista markkinaa ja innovaatioiden hyödyntämistä (ml. laboratoriopalvelut), joka on erityisesti potilaiden etu
  • Vahva yhteys kyberturvallisuuteen: kansainvälisten, tunnistettujen asetusten ja standardien hyödyntäminen kansallisten erityisratkaisujen sijaan oleellista

Sailab -MedTech Finland antaa virallisen lausuntonsa 5.7.2019 mennessä.

Liitteet

Sailab genomilaki

genomilaki_kuuleminen_10_6_2019.pdf, 3 Mt

Lataa

Genomilaki_STM

liede_toisiolaki_genomilaki_sailab_medtech_saatytalo_27-2-2019.pdf, 1 Mt

Lataa