STM:n apuvälineiden luovutusperusteet -ohjeistuksesta Invalidiliiton kantelu

Uutiset

Invalidiliitto on pyytänyt 11. helmikuuta eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, onko sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa valtakunnallisessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -ohjeistuksessa lainvastaisia kohtia.

” Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännössä on kuitenkin katsottu, että ohjeistuksissa ennakkoon tehty kaavamainen määrättyjen apuvälineiden poissuljenta on ristiriidassa terveydenhuoltolainsäädännön kanssa. Tällöin ei yksilölliselle apuvälineen tarpeenarvioinnille jää sijaa”, todetaan liiton kantelussa.

Sailab -MedTech Finlandin apuvälinejaosto yhdistää apuvälinealalla toimivat terveysteknologiayritykset.

”Kannamme alan toimijoina huolta tasavertaisuudesta ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta sekä odotamme oikeusasiamiehen vastausta.”, toteaa jaoston puheenjohtaja Timo Saari. ”Terveysteknologian ratkaisut mahdollistavat ihmisten omaehtoisen elämän ja niiden tulisi olla laajasti saatavilla.

Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaosto toivoo asian ympärille syntyvän rakentavaa ja vilkasta keskustelua, missä etenkin käyttäjien mielipiteet tulisivat huomioiduksi. Apuvälineiden parissa työskentelevien jäsenyritysten tavoitteena on saada käyttäjien näkökulmaa enenevässä määrin mukaan myös apuvälinetoimittajia ja etenkin yksilöllisiä apuvälineitä kilpailutettaessa.

Invalidiliiton kantelun löytää oheisesta linkistä: kantelu