Terveysteknologian eettisestä ohjeesta velvoittava

Uutiset

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje astui velvoittavana voimaan MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille 1.1.2019 sekä Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentaulun velvoittamana myös TYKS, KYS, OYS ja HUS alueella muillekin terveysteknologiayrityksille.

Päivitetyn ohjeen ja sen mukaisten toimintamallien avulla varmistetaan terveysteknologian turvallinen käyttö osaamiseen ja koulutukseen liittyvän yhteistyön kautta. Yhteistyötä tarvitaan jatkossa entistä enemmän, kun terveysteknologian ratkaisut kehittyvät nopeasti ja uusi IVD- ja MD -regulaatio astuu voimaan.

Terveysteknologiayritykset tukevat jatkossakin osaamiseen ja koulutukseen liittyvää yhteistyötä ympäri Suomen ja kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden osalta eettisen ohjeen määräysten ja periaatteiden mukaisesti.

Kun eettisen toiminnan perusperiaatteet (luottamus, riippumattomuus, avoimuus, kohtuullisuus ja dokumentaatio) ml. ohjeen sekä Q&A:n ja tulkintojen vaatimukset täyttyvät, on tämä kaikille osapuolille helppoa.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Milloin Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohje astuu voimaan ja keitä se velvoittaa?

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje hyväksyttiin joulukuussa 2017. Se astui voimaan 1.1.2018 vuoden siirtymäaikaa noudattaen.

1.1.2019 lukien MedTech Finland ry:n kaikki jäsenyritykset (sekä HUS, TYKS, OYS ja KYS alueilla hankintoihin osallistuvat ) noudattavat ohjetta velvoittavana. Toisin sanoen kaiken yhteistyön sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja henkilöstön kanssa tulee tapahtua koko ohjeiston mukaisesti. MedTech Europen suorajäsenet ovat noudattaneet ohjetta jo 1.1.2018 lukien velvoittavana.

Ohjeistolla tarkoitetaaan ohjetta, siitä annetuja tulkintoja, Q&A-dokumentaatiota sekä muita päätöksiä, jotka löytyvät https://www.sailab.fi/eettinen-ohjeisto/ sivustolta.

Ketkä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä?

Kaikki, jotka työskentelevät julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, tekevät niille hankintoja (ml. hankintayhtiöt), apteekeissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina, näiden edellämainittujen yhteenliittymiä tai yhdistyksiä.

Haluan saada tulkinnan / näkemyksen eettisestä ohjeesta ja toiminnastani – mitä teen?

Vieraile ensin sivustolla https://www.sailab.fi/eettinen-ohjeisto/ ja tarkista löytyykö ohjeesta, jo annetuista tulkinnoista tai Q&A -dokumentaatiosta vastaus kysymykseesi.

Mikäli tulkintaa ei löydy, tee tältäkin sivustolta löytyvällä sähköisellä lomakkeella tulkintapyyntö.

Eettinen valvontakunta käsittelee tulkintapyynnön seuraavassa kokouksessaan, mikäli päättää ottaa sen käsittelyyn ja/tai vastaavasta asiasta ei ole aiempaa tulkintaa. Valvontakunnan kokousajat löytyvät sivustolta.

Päätös toimitetaan kirjallisesti tulkintaa pyytäneelle taholle ja julkaistaan ilman tunnistetietoa sivustolla. Myös tulkinnat ovat velvoittavia.

Toivomme, että tekisitte mahdollisimman paljon tulkintapyyntöjä kysymyksiin, jotka askarruttavat mieltänne. Tällöin saadaan ohje käytännönläheiseksi ja ymmärrettäväksi kaikille osapuolille.


Voimmeko jatkossakin saada koulutuksiin ja tapahtumiin yhteistyökumppaneita terveysteknologiayrityksistä?

Kyllä. Osaamiseen ja koulutukseen keskittyvä yhteistyö on kaikkien osapuolten – erityisesti potilaan – etu. Kokouspaikan ja ohjelman tulee täyttää eettisen ohjeen määräykset. Järjestävän osapuolen tulee olla oikeustoimikelpoinen toimija.

Jokaisen tapahtuman tulee olla hyödyllinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen osaamisen ja/tai tietotaidon kannalta.

Yksityiskohtaisen ohjelman tulee olla saatavissa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Koko päivän tilaisuuden tulee kestää vähintään kuusi (6) tuntia ja puolen päivän tilaisuuden vähintään kolme (3) tuntia.

Kansainvälisiin tapahtumiin tulee hakea hyväksyntä CVS (Conference Vetting System) -järjestelmästä MedTech Europelta. Hakemus tulee jättää vähintää 75 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Voimmeko järjestää yhteistyössä terveysteknologiayritysten kanssa / avustuksella tapahtuman, jossa on iltaohjelmaa?

Mikäli iltatilaisuus kuuluu tapahtuman osallistumismaksuun, tulee sen täyttää Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen säännöt eikä se tällöin voi sisältää viihteellistä ohjelmaa.

Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon osallistujat itse maksavat erillisen (käypää arvoa vastaavan) osallistumismaksun iltatilaisuudesta, ei Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje ota kantaa sen sisältöön.

Laskettelukeskukset, risteilyt, vapaa-ajanviettokeskukset, golf-keskukset – voiko sellaisessa järjestää yhteisen tilaisuuden?

MedTech Finland ry ja sen jäsenyritykset noudattavat eettisen ohjeen henkeä ja velvoitteita. Tällöin tietyt paikat voivat olla kiellettyjä tai sallittuja sesonkikausien mukaan. Tästä syystä Suomessa on otettu MedTech Europen hyväksymänä käyttöön kansallisen laskettelukauden määrittely. 1.1.2019 lukien Suomessa laskettelukauden katsotaan päättyvän 30.4

Mikäli yhteistyökumppani järjestäisi tilaisuuden laskettelukautena laskettelukeskuksessa, eivät yhdistyksen jäsenyritykset tai hyvään hankintaan sitoutuneiden alueiden hankintoihin osallistuvat voi osallistua tai tukea ko. tilaisuuksia.Vastaavasti keväästä syksyyn golf-keskukset eivät voi olla tapahtumapaikkoja.

Risteilyt, kasinot ja nimenomaiset vapaa-ajan viettokeskukset ovat aina kiellettyjä.

Kokous- tai koulutuspaikan tulee sijaita hyvien kulkuyhteyksien päässä ja sen tulee täyttää Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen ehdot (mm kohtuullisuuden ja avoimuuden periaate).

Kuka voi tehdä tulkintapyynnön tai valituksen ja paljonko ne maksavat?

MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat tehdä tulkintapyynnön tai valituksen. Tulkintapyynnön käsittelymaksu on 30 euroa sitä pyytäneelle taholle. Valituksen käsittelymaksu on 1/3 hävinneen osapuolen vuosittaisesta jäsenmaksusta yhdistykselle.

Tulkintapyynnön tai valituksen voi tehdä myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimija, joilta ei peritä maksuja. Valvontakunta päättää tulkintapyynnön tai valituksen käsittelyyn ottamisesta.

Mitä seuraa, jos joku jostain syystä rikkoisi eettistä ohjetta?

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje on toimialan sekä keskeisten yhteistyökumppanien yhteistyössä valmistelema. Se kirkastaa alan yhteiset pelisäännöt ja toimii ohjenuorana, jonka avulla entisestään lisätään potilasturvallisuutta eri osapuolten osaamista ja koulutusta vahvistamalla. Lisäksi terveysteknologian maine (mainekyselyt 2016 sekä 2017) on erinomaisella tasolla.

Jos kuitenkin kävisi niin, että joku yritys toimisi vastoin eettistä ohjetta, riippuisivat seuraukset rikkeen vakavuusasteesta. Valvontakunta ottaa päätöksellään valituksen tai halutessaan muun tietoonsa tulleen eettisen ohjeen vastaisen toiminnan käsittelyyn.

Käsittelyssä pyritään ensisijaisesti sopimusmenettelyyn ja ohjaukseen. Puheenjohtajalla ja Terveysteknologian eettisellä valvontakunnalla on oikeus kutsua tahot tai ulkopuolisia asiantuntijoita kuultaviksi riittävän tiedon saamiseksi tai muusta, tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

Mikäli sopimusmenettelyssä ei päästä ratkaisuun, valvontakunnalla on myös oikeus määrätä sanktioita tai julkistaa toimintoja.

Millaisia sanktioita valvontakunta voisi määrätä, mikäli rike tapahtuisi?

Mahdollisen sanktion suuruus on rikkeen vakavuudesta riippuvainen siten, että alin sanktio on kirjallinen tai suullinen huomautus. Muutoin sanktiot ovat rahallisia, siten että alin rahallinen sanktio on ¼ hävinneen osapuolen vuosijäsenmaksusta. Sanktioluokkia on neljä (4), siten että jokainen luokka nousee 3-kertaiseksi. Perusmaksuosa siis ¼ hävinneen osapuolen vuosijäsenmaksusta. Lisäksi valvontakunnalla on oikeus esittää yhdistyksen hallitukselle jäsenyrityksen erottamista em. syistä. Mahdolliset rahalliset sanktiot sekä erottamismahdollisusu koskevat vain yhdistyksen jäseniä.

Lisäksi eettinen valvontakunta voi julkistaa eettisen toiminnan ja ohjeen vastaisen toiminnan julkisuuteen vakavuusasteen, toistuvuuden tai muun, valvontakunnan tarpeelliseksi katsoman syyn mukaan. Tällainen syy voi olla esim. toimialan mainehaitan minimointi ja yleinen informaatio. Tämä koskee kaikkia terveysteknologiayrityksiä, erityisesti HUS, KYS, TYKS ja OYS-alueella sekä MedTech Europen suorajäseniä, jotka toimivat Suomessa olematta yhdistyksen jäseniä.

Mikä siis muuttuu yhteistyössä?
– Kutsut ja apurahat osoitetaan aina sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Suoria kutsuja ja/tai tukea yksittäisille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ei myönnetä.
– Tapahtumapaikan myös kolmannen osapuolen (esim. hoitaja- tai lääkäriyhdistykset) tapahtumissa tulee täyttää eettisen ohjeen vaatimukset. Kasinot ja risteilyt tai sesonkikautena golf/hiihtokeskukset eivät ole sallittuja tapahtuma-/koulutuspaikkoja.
– Laskettelukauden osalta noudatetaan Suomessa tiukennettua sääntelyä 1.1.2019 lukien. Suomessa laskettelukauden katsotaan päättyvän 30.4.
– Tapahtuman ohjelman tulee aina liittyä osallistuvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamiseen, työhön ja/tai lääketieteellisiin käytäntöihin järjestäjästä riippumatta. Ohjelma tulee järjestää täysinä päivinä/puolipäivinä ja yhdenmittaisena.
– Vapaa-ajan ohjelmaa ei voida tukea eivätkä yritykset järjestä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tapahtumia, joissa se on pääosassa. Toisin sanoen vapaa-ajan ohjelman kustannuksia ei voida kattaa tapahtuman yleisellä osallistumismaksulla vaan pitää olla erillinen osallistumismaksu
– Kansainväliset kongressit tulee olla hyväksytty MedTech Europen CVS-järjestelmässä ennen kuin niihin voi osallistua tai tukea.
– Työnantajailmoitus otetaan käyttöön. Tämä koskee mm. neuvonantaja- ja asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osalta.
– Myönnetyt apurahat julkistetaan vuosittain MedTech Europen järjestelmässä.
Ammattijärjestöt ovat sitoutuneet eettisen ohjeen edistämiseen
Eettisen ohjeen edistämiseen ovat sitoutuneet Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Tehy, Super, Talentia ja Apteekkariliitto.

Eettiset koulutukset jatkuvat ja uudet eettisen ohjeen sivut on avattu
MedTech Finland ry käy mielellään pitämässä aiheesta luentoja ja koulutuksia eri yrityksien ja sidosryhmien tilaisuuksissa. Lisäksi eettisen ohjeen toiminnalliset sivut avattiin lokakuun alussa. Jos haluatte koulutuksen aiheesta, tulemme mielellämme paikalle. Materiaalia voi tilata MedTech Finlandista ja ladata netistä.

Eettisen ohjeen tulkintapyyntö/valitus

Tällä lomakkeella tehdään tulkintapyynnöt tai valitukset Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjetta ja sen mukaista toimintatapaa koskien.

  • Kuvaa alla olevaan kappaleeseen mahdollisimman selkeästi tulkintaa vaativa tilanne tai kysymys. Mikäli kyseessä on valitus, ole erityisen tarkka ja selkeä sekä varaudu pyydettäessä toimittamaan lisäinformaatiota.
  • Mikäli kyseessä on valitus, nimeä tähän tapahtuman / toiminnan osapuolet, joita valitus koskee.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299