Terveysteknologian eettinen valvontakunta aloitti toimintansa

Uutiset

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje hyväksyttiin joulukuussa 2017. Se astui voimaan 1.1.2018 vuoden siirtymäaikaa noudattaen.

1.1.2019 lukien MedTech Finland ry:n kaikki jäsenyritykset (sekä HUS, TYKS, OYS ja KYS alueilla hankintoihin osallistuvat ) noudattavat ohjetta velvoittavana. Toisin sanoen kaiken yhteistyön sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja henkilöstön kanssa tulee tapahtua koko ohjeiston mukaisesti. MedTech Europen suorajäsenet ovat noudattaneet ohjetta jo 1.1.2018 lukien velvoittavana.

Ohjeistolla tarkoitetaaan ohjetta, siitä annetuja tulkintoja, Q&A-dokumentaatiota sekä muita päätöksiä, jotka löytyvät https://www.sailab.fi/eettinen-ohjeisto/sivustolta.

Eettistä toimintaa valvoo Terveysteknologian eettinen valvontakunta.

Terveysteknologian eettinen valvontakunta on itsenäinen, kolmivuotinen toimielin, joka antaa raportin toiminnastaan yhdistyksen kevätkokoukselle.

Valvontakuntaa johtaa lääkintöneuvos Heikki Pälve. Pälve on toiminut maailman lääkärijärjestön eettisen komitean puheenjohtajana 2013 – 2017, SLL:n eettisen ltk:n jäsenenä 2005 – 2017, lääkäripalveluiden markkinoinnin valvontaltk:n pj 2005 – 2017 sekä Valviran ammatinharjoittajien valvontaltk:n jäsenenä 2005 – 2017.

Valvontakunnan  pysyvät jäsenet ovat Sinikka Rajaniemi, Kirsi Markkanen ja Eero Rämö.

Fal Sinikka Rajaniemi, toimi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ylijohtajana 2009 – 2018 sekä ennen tätä pitkään lääkkeiden hintalautakunnan johtajana ja Kelassa lääkekorvauksiin liittyvissä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Lisäksi Rajaniemellä on kokemusta lääkealan EU-yhteistyöstä sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkasella on taustallaan yli 20 vuotta eettistä toimintaa TEHYssä ja vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan jäsenenä.

Valvontakunnan juristijäsen on lääkintä- ja bioetiikkajuristi ja sosiaalietiikkaan erikoistunut teologi Eero Rämö. Rämö toimii johtavana konsulttina liikkeenjohto- ja viestintätoimisto Tekirissa.

Lisäksi kokouksiin osallistuu terveysteknologiayritysten edustaja jääviysperiaate huomioiden Kokousten valmistelijana ja sihteerinä toimii Sailab -MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

Mitä seuraa, jos joku jostain syystä rikkoisi eettistä ohjetta?

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje on toimialan sekä keskeisten yhteistyökumppanien yhteistyössä valmistelema. Se kirkastaa alan yhteiset pelisäännöt ja toimii ohjenuorana, jonka avulla entisestään lisätään potilasturvallisuutta eri osapuolten osaamista ja koulutusta vahvistamalla.

Jos kuitenkin kävisi niin, että joku yritys toimisi vastoin eettistä ohjetta, riippuisivat seuraukset rikkeen vakavuusasteesta. Valvontakunta ottaa päätöksellään valituksen tai halutessaan muun tietoonsa tulleen eettisen ohjeen vastaisen toiminnan käsittelyyn.

Käsittelyssä pyritään ensisijaisesti sopimusmenettelyyn. Puheenjohtajalla ja Terveysteknologian eettisellä valvontakunnalla on oikeus kutsua tahot tai ulkopuolisia asiantuntijoita kuultaviksi riittävän tiedon saamiseksi tai muusta, tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

Mikäli sopimusmenettelyssä ei päästä ratkaisuun, valvontakunnalla on oikeus määrätä sanktioita tai julkistaa toimintoja.

Millaisia sanktioita valvontakunta voisi myöntää, mikäli rike tapahtuisi?

Mahdollisen sanktion suuruus on rikkeen vakavuudesta riippuvainen siten, että alin sanktio on kirjallinen tai suullinen huomautus. Muutoin sanktiot ovat rahallisia, siten että alin rahallinen sanktio on ¼ hävinneen osapuolen vuosijäsenmaksusta. Sanktioluokkia on neljä (4), siten että jokainen luokka nousee 3-kertaiseksi. Perusmaksuosa siis ¼ hävinneen osapuolen vuosijäsenmaksusta. Lisäksi valvontakunnalla on oikeus esittää yhdistyksen hallitukselle jäsenyrityksen erottamista em. syistä. Mahdolliset rahalliset sanktiot sekä erottamismahdollisusu koskevat vain yhdistyksen jäseniä.

Lisäksi eettinen valvontakunta voi julkistaa eettisen toiminnan ja ohjeen vastaisen toiminnan julkisuuteen vakavuusasteen, toistuvuuden tai muun, valvontakunnan tarpeelliseksi katsoman syyn mukaan. Tämä koskee kaikkia terveysteknologiayrityksiä erityisesti HUS, KYS, TYKS ja OYS-alueella sekä MedTech Europen suorajäseniä, jotka toimivat Suomessa olematta yhdistyksen jäseniä.

 

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299