Terveyden mallimaaksi? Eduskuntavaaleissa 2019 ratkaistaan terveyden tulevaisuus

Terveyden mallimaaksi? Eduskuntavaaleissa 2019 ratkaistaan terveyden tulevaisuus

Uutiset

Terveysteknologia tarjoaa mahdollisuuden parempaan ja terveempään elämään sekä vähentää kustannuspainetta julkisella sektorilla. Kun ennaltaehkäisemme sairauksia, tunnistamme ja hoidamme ne tehokkaasti, sekä tuemme ihmisten hyvää ja omaehtoista elämää, vähennämme inhimillistä kärsimystä ja parannamme elämänlaatua. Samalla lisäämme terveydenhuollon vaikuttavuutta ja yhteiskunnan taloudellista kantokykyä.

MedTech Finland ry on valmistellut eduskuntavaaleihin valmistautuville tahoille muutaman näkökulman, joita hyödyntämällä voidaan ratkaista terveyden tulevaisuus.

TERVEYSTEKNOLOGIA PARANTAA TERVEYTTÄ, TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ JA HOIDON LAATUA

  • Nostetaan terveysteknologia hyvinvointi- ja T&K-politiikan kärjeksi.
  • Säädetään terveysteknologiaa koskeva lainsäädäntö omana kokonaisuutenaan.
  • Lisätään valvovan viranomaisen resursseja ja varmistetaan viranomaisen budjettirahoitus.

TERVEYSTEKNOLOGIA MAHDOLLISTAA OMAEHTOISEN ELÄMÄN

  • Nostetaan laatu ja vaikuttavuus terveydenhuollon ohjaaviksi tekijöiksi.
  • Tuetaan terveysteknologian innovaatioiden käyttöönottoa valtion erillisrahoituksella.
  • Varmistetaan käyttäjien äänen kuuluminen ja velvoitetaan nostamaan laatu keskeiseksi tekijäksi terveysteknologian hankinnoissa.

SUOMI VOI NOUSTA TERVEYSTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMISEN JA TUOTEKEHITYKSEN MALLIMAAKSI

  • Päivitetään terveysalan kasvustrategia ja otetaan sen painopisteeksi terveysteknologian T&K.
  • Varmistetaan yliopistosai- raaloiden tutkimusyhteistyö rahoitusohjauksella ja otetaan käyttöön laaturekisterit
  • Helpotetaan terveysteknologiayritysten markkinoille pääsyä ja kehitetään monipuolista, elinvoimaista kilpailuympäristöä potilaiden parhaaksi.

Suomella on tarjota kansainväliseen huippututkimukseen osaamista, pitkäjänteisyyttä ja koulutusta. Tämä tarkoittaa uusia työpaikkoja, investointeja ja parempaa hoidon laatua sekä länsimaisten vientimarkkinoiden vahvistumista.

Lisäksi terveysteknologian avulla yhä useampi ikääntynyt tai vakavasti sairas voi elää kotonaan ja saada apua heti kun sitä tarvitsee. Samalla omaisten huoli vähenee ja turhia lääkärikäyntejä voidaan vähentää.

Ihmisten hoidossa laadukas terveysteknologia on elintärkeää. Diagnoosit, seuranta ja eri sairauksien hoito perustuvat turvalliseen teknologiaan. Ratkaisuja on yli 500 000; pienistä suuriin. Jokainen niistä on merkittävä. Ihmisille.

Terveysteknologia tukee jokaisen ihmisen omaehtoista elämää ja terveyttä – ja on hyvä investointi julkisen talouden näkökulmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon työn kuormitus pienenee terveysteknologian avulla.

Ihmisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on annettava mahdollisuus terveysteknologian hyödyntämiseen. Terveysteknologia luo tulevaisuutta. Ihmisille ja Suomelle.

Hyvinvoinnin ja terveyden tulevaisuus ratkaistaan ensi hallituskaudella.

Liitteet

Terveysteknologian eduskuntavaalitavoitteet

terveysteknologia-on-terveyden-tulevaisuus.pdf, 2 Mt

Lataa