Fimean entinen ylijohtaja Sinikka Rajaniemi terveysteknologian eettiseen valvontakuntaan

Uutiset

Sailab -MedTech Finland ry:n hallitus nimesi lääkintöneuvos, terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtaja Heikki Pälveen esityksestä jäsenet uuteen, 1.1.2019 toimintansa aloittavaan valvontakuntaan.

Valvontakunta tulkitsee Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjetta, valvoo sen noudattamista ja tarvittaessa antaa sanktioita tai huomautuksia.

Yksi terveysteknologian eettisen toimikunnan jäsenistä on Fimean entinen ylijohtaja Sinikka Rajaniemi.

Perusinfo:

Sinikka Rajaniemi FaL. Olen toiminut vuodesta 2009 lähtien syyskuun 2018 loppuun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylijohtajana. Aiemmin olen työskennellyt Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Lääkkeiden hintalautakunnan johtajana ja Kelassa lääkekorvauksiin liittyvissä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Minulla on kokemusta lääkealan EU-yhteistyöstä sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Miksi Terveysteknologian eettinen ohje on sinusta niin tärkeä, että olet mukana valvontakunnassa?

Työtehtävieni keskiössä on aina ollut potilas ja keinot, joilla voidaan taata potilaan ja yhteiskunnan näkökulmasta kestäviä ja läpinäkyviä toimintamalleja.  Eettisen valvontakunnan jäsenenä minulla on mahdollisuus peilata  aikaisemmin oppimaani  valvontakunnassa ratkaistaviin kysymyksiin ja samalla viitoittaa tulevaisuutta.

Terveysteknologiayritysten luottamusta lisäävä ja imagopääomaa kasvattava toiminta edellyttää vastuullisuutta sovittujen eettisten periaatteiden noudattamisessa. Toiminnallaan yritys osoittaa mihin suuntaan kompassi näyttää ja kuinka vahvasti toimintaa ohjaa ammattietiikka. Valvontakunnassa työskentely luo kuvan siitä, riittävätkö toiminnalle asetetut raamit ja miten otetaan huomioon  tulevaisuuden näkökulmat.

Aiempi kokemus eettisestä toiminnasta, ylipäänsä etiikasta ja tämän valvontalautakunnan kannalta oleellisesta työstä

Virkamiestyössäni olen koko työurani ajan ollut tekemisissä välillisesti myös ammattietiikkaan liittyvien kysymysten kanssa.

Mitä odotat Terveysteknologianeettisen valvontakunnan ensimmäiseltä toimikaudelta?

Ensimmäisellä toimikaudella tullaan luomaan pelisäännöt esiintyviin ongelmiin ja arvioimaan, miten eettisten ohjeiden noudattaminen toteutuu käytännössä ja onko tarvetta ohjeiden tarkistukseen.

Mahdolliset sidonnaisuudet.

Ei sidonnaisuuksia.

Valvontakunnan muut jäsenet ovat Kirsi Markkanen (Tehy) ja Eero Rämö (juristijäsen) sekä vaihtuva jäsen yrityksistä. Heidät esitellään myöhemmin.