Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentaulu

Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentaulu

Uutiset

Terveysteknologiayritykset ja yliopistosairaala-alueiden hankintajohto:
Potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset vahvasti mukaan terveysteknologian hankintoihin

Nopeasti kehittyvä terveysteknologia tarjoaa mahdollisuuden terveempään ja omaehtoiseen elämään sekä hillitsee julkisen sektorin kustannuspainetta. Suurin osa terveysteknologian ratkaisuista saadaan potilaiden ja ammattilaisten käyttöön julkisten hankintojen kautta.

”Uudenlaista hankintayhteistyötä tarvitaan, jotta terveysteknologian ratkaisut saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.” pohtii vastuualuejohtaja, hankintapäällikkö Juha Putkonen, PPSHP. ”Haluamme kehittää järjestelmällistä vuoropuhelua terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden, hankintatoimen ja yritysten välillä.”

Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentaulu julkaistiin 9.10.2018
Erva-alueiden hankintajohtajat ja terveysteknologiayrityksiä edustava Sailab -MedTech Finland ry tarttuivat yhdessä haasteeseen. 9.10.2018 julkaistiin Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentaulu, joka sisältää hankinta-ammattilaisten ja terveysteknologiayrityksen yhteisen muistilistan yhteistyön kehittämiseksi.

”Olemme tyytyväisiä tulokseen. Erityisesti siihen, että hankinta-ammattilaiset ja yrityksemme nostivat potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kuulemisen tärkeimmäksi tavoitteeksi”, toteaa toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab -MedTech Finlandista. ”Huoneentaulu antaa tälle hyvän pohjan ja seuraavaksi aloitamme markkinavuoropuhelun mallintamisen. Monilla hankintaorganisaatioilla onkin jo malleja käytössä, mutta yhteiselle mallille on tilaisuutta”.

Markkinavuoropuhelun mallintaminen aloitetaan Oulussa: potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten ääni kuuluviin
Terveysteknologian markkinavuoropuhelun konseptoinnin pilotti käynnistyy OYS-alueella syksyn 2018 aikana yhdessä potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on, että Oulun kokeilun pohjalta saadaan rakennettua perusmalli, joka voidaan ottaa käyttöön myös muilla alueilla ja eri hankinnoissa.

”Ensi vaiheessa kutsumme potilaat ja ammattilaiset luomaan keskeiset tavoitteet apuvälineiden hankinnalle”, kertoo Juha Putkonen. ”Tämän jälkeen käymme keskustelun yritysten kanssa uusista mahdollisuuksista. Yhteiset tavoitteet siirretään osaksi hankintaa.”

Markkinavuoropuhelu lisää potilaiden ja terveydenhuollon henkilöstön vaikuttamisen mahdollisuuksia ja ohjaa hankintoja kohti arvopohjaisuutta. Tällöin hinnan rinnalle nousee terveysteknologian hyöty ja vaikuttavuus.

”Terveysteknologian avulla potilaiden elämänlaatu paranee ja sosiaali- ja terveydenhuollon työn kuormitus pienenee. Arvopohjainen hankintayhteistyö on avain tämän tavoitteen saavuttamiseen ja järkevää myös kokonaistaloudellisesti” linjaa Laura Simik.

 

Lisätiedot:

  • Vastuualuejohtaja Juha Putkonen, PSSHP, puhelin 040 486 0071
  • Toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab -MedTech Finland ry, puhelin 040 741 6299

Liitteet

Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentaulu

terveysteknologian-hyva-hankinta_huoneentaulu.pdf, 175 kt

Lataa