STM: Kuntoutuksen apuvälineiden luovutukselle on tehty valtakunnalliset yhtenäiset perusteet

Uutiset

STM:n tiedote 4.9.2018:

Ihmisen toimintakykyä voidaan edistää ja tukea oikein valituilla apuvälineillä. Kuntoutuksen apuvälineille on laadittu nyt valtakunnalliset yhtenäiset luovutusperusteet. Kyseessä on laaja opas, jonka tavoitteena on tukea arjen apuvälinetyötä.

Apuvälinepalvelun tavoite on mahdollistaa ihmisen päivittäiset toiminnot erilaisista toimintakyvyn muutoksista ja rajoituksista huolimatta. Apuvälinepalvelun lähtökohtana on apuvälineen tarvitsijan ja apuvälinealan asiantuntijan yhdessä toteama tarve, joka liittyy usein asiakkaan muuhun hoitoon ja kuntoutukseen.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet on tarkoitettu oppaaksi apuvälinetyötä tai -päätöksiä tekeville sekä ohjeiksi apuvälineitä käyttäville. Tarkoituksena on lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä. Yksilöllistä tarveharkintaa ei saa unohtaa.

Asiantuntijat päivittävät luovutusperusteita säännöllisesti

Yhtenäisiä perusteita on tehty asiantuntijaryhmässä, joka on toiminut valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän alaisuudessa. Päivitysryhmä jatkaa työtään avoimiksi jääneiden kysymysten ratkaisemiseksi ja luovutusperusteiden päivittämiseksi. Se kokoontuu kahdesti vuodessa. Päivitystyöhön voivat osallistua myös muut kuin päivitysryhmän jäsenet.

Lisätietoja

kuntoutusjohtaja Markku Hupli, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, p. 044 791 5516
johtaja Kaija Jokela, HUS Apuvälinekeskus, p. 040 732 5767
ylilääkäri Tuija Ikonen, STM, p. 0295163253