Etsimme terveydenhuollon valmiuspäällikköä

Etsimme terveydenhuollon valmiuspäällikköä

Uutiset

Sailab -MedTech Finland ry etsii terveydenhuollon valmiuspäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävässä painottuvat Huoltovarmuuskeskuksen terveydenhuoltopoolin ja terveydenhuollon varautumisen operatiivinen toiminta sekä terveysteknologiaa koskeva asiantuntijatyö.

Hakemamme henkilö haluaa edistää turvallisuutta sekä materiaalista varautumista sekä terveysteknologian tarkoituksen mukaista sääntelyä. Hän ymmärtää terveydenhuollon toimintaympäristön (ml. kyberturvallisuus & digitalisaatio) muutosta ja kehittää sitä aktiivisesti. Hän seuraa kansainvälisen ja kotimaisen lainsäädännön kehittymistä, vaikuttaa uudistumiseen Suomessa ja varmistaa toimijoiden ymmärryksen ja osallisuuden myös uusien toimintamallien avulla sekä toimii terveydenhuoltopoolin koordinoijana.

Terveydenhuollon valmiuspäällikkö on aikaansaava, itseohjautuva, huolellinen ja luotettava. Hän pystyy koordinoimaan isojakin kokonaisuuksia, voi toimia kouluttajana ja osaa viedä läpi sisäisiä projekteja. Valmiuspäällikkö vastaa terveydenhuoltopoolin päivittäisestä toiminnasta sekä terveysteknologiaan liittyvästä valmistelusta. Hänellä on mahdollisuus matkustaa erityisesti kotimaassa.

Terveydenhuollon valmiuspäälliköllä on ylempi korkeakoulututkinto ja vahva kokemus terveydenhuollon kehittämisestä ja/tai elinkeinoelämästä sekä hallinnosta. Hänellä on hyvät sidosryhmätaidot ja viestinnälliset valmiudet, vahva englannin kielen taito sekä vähintään virkamiestason ruotsi.

Työaika jakautuu 70/30 Huoltovarmuuskeskuksen ja Sailab -MedTech Finland ry:n kesken. Päivittäisestä työnjohdosta vastaa Sailab -MedTech Finland ry.

Hakemukset palkkatoiveineen toimitetaan Sailab -MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja
Laura Simikille 3.9.2018 kello 17.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen laura.simik@sailab.fi.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon välinen yhteistyö on ratkaisevassa asemassa. Huoltovarmuuskeskus tukee tätä yhteistyötä ohjaamalla huoltovarmuusorganisaatioiden sektorien ja poolien toimintaa. www.huoltovarmuuskeskus.fi

Terveydenhuoltopooli on sopijaosapuolten ja viranomaisten yhteistyöelin. Poolin tehtävänä on hoitaa selvitys-, suunnittelu ja järjestelytehtävät, jotka ovat tarpeen terveydenhuollon materiaalisen huoltovarmuuden ja sen edellyttämien logististen toimintojen varmistamiseksi sekä normaaliajan vakavissa häiriötilanteissa että poikkeusoloissa.

Sailab -MedTech Finland ry on yli 100 terveysteknologiayrityksen vaikuttaja- ja edunvalvontajärjestö, joka kehittää suomalaista toimintaympäristöä ja terveydenhuoltoa siten, että potilaille ja muille sidosryhmille voidaan tarjota innovatiivisia, kustannusvaikuttavia sekä monipuolisia terveysteknologian ratkaisuja. www.sailab.fi