Sailab -MedTech Finland ry:n vahva uudistumisen vuosi 2017

Uutiset

Toimialajärjestö Sailab –MedTech Finland ry:n toimikausi 2017 oli uudistumisen aikaa. Sailab –MedTech Finland ry päivitti toimintavuoden aikana nimensä, säännöt, strategian sekä taloudellisen ja hallinnollisen toimintatavan. Yhdistys toteutti myös viestintäuudistuksen ja aloitti viestinnän välineiden päivittämisen ottamalla käyttöön uuden graafisen ilmeen, materiaalit ja uudet nettisivut.

Lisäksi yhdistys laati Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen MedTech Europen ohjeen pohjalta ja teetti mainekyselyn sekä toimialaselvityksen systemaattisen vaikuttamistyön ja toiminnan kehittämisen pohjaksi.

Mainekyselyn tulosten sekä kasvaneen jäsenyritysmäärän perusteella Sailab –MedTech Finland ry vuoden aikana onnistui vahvistamaan ja kehittämään toimintaansa suhteessa jäsenyrityksiin, potentiaalisiin jäsenyrityksiin sekä lisäsi tunnettavuuttaan ja vaikuttavuuttaan terveydenhuollon vaikuttajana, kehittäjänä ja toimialan/jäsenyritysten toimintaedellytysten parantajana.

Yhdistyksen toimintakertomus hyväksyttiin 4.6.2018

Liitteet

Toimintakertomus 2017

toimintakertomus2017_sailab-medtech-finland-1.pdf, 5 Mt

Lataa