MedTech Forum: terveysteknologia on yhteistyötä

MedTech Forum: terveysteknologia on yhteistyötä

Uutiset

MedTech Forum 2018 keräsi yli 800 terveysteknologiayritysten, -yhteisöjen ja sidosryhmien edustajaa Brysseliin 23.-25.1.2018.

Laajakirjoinen ja monipuolinen ohjelma tarjosi tietoa alan nopeasta kehittymisestä, nosti esille kehittämistarpeita ja toi esiin miten tärkeää on että terveysteknologian tarjoamia ratkaisuja potilaille, terveydenhuollolle sekä muille sidosryhmille hyödynnetään täysipainoisesti.

MedTech Forumissa nostettiin esille että jo nyt kliinisestä päätöksenteosta 70% perustuu terveysteknologiaan. Maailma muuttuu nopeasti.

Älyteknologian, digitalisaation, big datan ja tekoälyn kehittyessä määrä nousee entisestään ja lääkärien sekä hoitajien roolit muuttuvat. Samalla koulutus- ja osaamistarve  lisääntyy. Tähän tarpeeseen voidaan vastata eri tahojen yhteistyötä ja kumppanuuksia kehittämällä.

Terveydenhuollon eurooppalaisessa toimintaympäristössä on myös ratkaisevan tärkeää se, miten uudet innovaatiot, ratkaisut ja palvelut voidaan saattaa markkinoille ja siten potilaiden avuksi mahdollisimman nopeasti, ketterästi ja turvallisesti.

Forumissa OECD:n, Harvardin ja Standfordin puheenvuoroissa käsiteltiin vaikuttavuutta, saavutettujen tulosten ja hyödyn mittaamista ja kuinka arvoa voidaan lisätä terveydenhuollossa terveysteknologian avulla.

Esityksissä kävi ilmi että julkisten hankintojen osalta yleiseurooppalainen tavoite on erikokoisten yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen sekä innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen entistä laajemmassa mittakaavassa. Arvopohjaisen hankinnan ja vaikuttavuuden osuutta on lisättävä pelkän hinta-ajattelun sijaan.

MedTech Europen pääsihteeri Serge Bernasconi nosti avajaispuheessaan esiin että regulaatiota sekä EU:n että kansallisella tasolla suunniteltaessa pitää pyrkiä selkeyteen ja realismiin. Tämä vaatii lainsäätäjien ja teollisuuden välistä yhteistyötä entistä enemmän jo valmisteluvaiheessa – myös kansallisesti.

Vuoden 2019 MedTech Forum järjestetään 14.-16.5.2019 Pariisissa.