Suomalaisen robotiikan edelläkävijä Evondos Oy:sta Sailab –MedTech Finland ry:n sadas jäsen

Uutiset

Terveysteknologia kehittyy ennen näkemättömällä vauhdilla. Ihmisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollolle voidaan jo nyt tarjota uusia ratkaisuja ja palveluita. Yksi kiinnostavimmista mahdollisuuksista on robotiikka.

Suomalaisen robotiikan edellävijä Evondos Oy on kehittänyt automaattisen lääkeannostelurobotin. Robotti on tarkoitetttu kotihoidossa oleville pitkäaikaislääkityille ja alkavasta muistisairaudesta kärsiville, jotta potilaat muistavat ottaa usein elintärkeät lääkkeensä. Robotti on etäyhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin ja hälyttää apua paikalle, mikäli lääkkeet jäävät ottamatta.

”On hienoa olla Sailab MedTechin sadas jäsen. Sote-sektorin toimintaympäristö elää jatkuvassa muutoksessa. Kaltaisemme kasvuyrityksen on mahdotonta seurata yksityiskohtaisen tarkasti toimintaympäristön muutoksia. Sailab -MedTech Finland ry ovat silmämme, korvamme ja nenämme muutoksen aistimisessa ja makustelemisessa”, toimitusjohtaja Jyrki Niinistö Evondos Oy:stä kertoo.

Sailab –MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten perinteikäs vaikuttaja- ja edunvalvontajärjestö, joka uudistaa toimintaansa voimaakkaasti. Järjestö edistää toimintaympäristön ja terveydenhuollon kehittymistä ja toimii terveysteknologian viestinviejänä.

”Terveysteknologia nousee terveydenhyödyn tuottajana tulevaisuudessa vähintään lääketeollisuuden rinnalle”, toteaa toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab – MedTech Finland ry:sta. ”Rakennamme yhteistyössä eri toimijoiden sellaista toimintaympäristöä, että Evondos Oy ja muut yritykset voivat enenevässä määrin tarjota turvallisia ja innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita potilaille sekä sosiaali- ja terveydenhuollolle”, hän jatkaa.

Terveysteknologia tarjoaa Suomelle myös suuria mahdollisuuksia. Sen avulla voidaan lisätä ihmisten työ- ja toimintakykyä, edistää omaehtoista elämää ja lisäksi se tarjoaa Suomelle kasvun lähteitä investointeina, vahvan osaamisen ja tiedon hyödyntämisenä sekä työllistäjänä.

”Evondos-palvelu on hyvä esimerkki tästä: palvelumme antaa kotihoidon asiakkaille mahdollisuuden itsenäiseen elämään kotona lääkehoidon tehostuessa. Vahvasti kasvavana yrityksenä tarjoamme työtä tulevaisuuden toimialla ja rakennamme määrätietoisesti Suomen seuraavaa satavuotiskautta”, toimitusjohtaja Jyrki Niinistö Evondos Oy:stä kertoo.

Lisätiedot :
Toimitusjohtaja Jyrki Niinistö, Evondos Oy, puhelin 040 500 2881
Toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab –MedTech Finland ry, puhelin 040 741 6299

Evondos on salolainen terveysteknologian palveluyritys, jonka kotihoidon asiakkaille suunnattu lääkeannostelupalvelu lisää lääke- ja potilasturvallisuutta sekä vähentää lääkkeenjakamiseen liittyvien kotikäyntien tarvetta. Lääkeannostelupalvelu mahdollistaa kotihoidon asiakkaille itsenäisen elämän kotona, vähentää kotihoidon henkilöstön työstressiä ja antaa hoitoa tarjoaville organisaatioille mahdollisuudet merkittäviin kustannussäästöihin.

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on, että ihmisille ja sosiaali- ja terveydenhuollolle voidaan tarjota turvallisia, innovatiivisia ja kustannusvaikuttavia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimintaympäristön ja terveydenhuollon kehittymistä ja toimia terveysteknologiayritysten edunvalvojana. Jäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen Suomessa toimiva yhteisö, joka toimii terveysteknologia-alalla.