OYS ja Sailab yhteistyöhön terveydenhuollon hankintojen edistämiseksi

Uutiset

Sailab ja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) käynnistävät yhteistyössä Vaikuttavaa hankintaa Oulun seudulla -yhteishankkeen. Hankkeessa testataan EU:n Most Economic Advantegeous Tender (MEAT) -kriteeristön pohjalta kehitettyä MEAT–työkalua ja se käyttöönottoa osana yleiseurooppalaista hanketta. Suomen osalta tulokset esitellään lokakuussa 2017.

Yhteistyön tavoitteena on MEAT-työkalun avulla arvottaa kilpailutusprosessissa hyötyä ja laatua pelkän hinnan sijaan, parantaa sopimuskauden aikaista seurantaa sekä syventää yhteistyötä esimerkiksi terveysteknologia- ja tarvikealan kanssa parhaan hoidollisen ja kokonaistaloudellisen tuloksen saavuttamiseksi.

Pilotti toteutetaan kardiologisella vastuualueella ja koskee pallolaajennuksia. Määrät ovat merkittäviä: koko OYS – Erva-alueella pallolaajennustoimenpiteitä tehdään noin 2200 kappaletta vuosittain. Pilottihankkeen tulokset esitellään 18.10.2017 Sailab ry:n valtakunnallisessa hankintaseminaarissa Finlandia-talolla.

Vuonna 2014 Euroopan unioni otti käyttöön laatukriteeristön uudessa, julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä. Direktiivi nostaa keskeiseen rooliin MEAT-kriteeristön, jonka noudattaminen vaatii käyttämään parhaita laatukriteereitä suhteessa hintaan.

Uudistuksen tavoitteena oli, että rahalle saadaan paras mahdollinen hyöty potilaan, terveydenhuollon ja koko yhteiskunnan kannalta.

MedTech Europe rakensi yhteistyössä Boston Consulting Groupin ja hankinta-asiantuntijoiden kanssa yksinkertaisen excel-pohjaisen MEAT-työkalun ja -ohjeistuksen arvopohjaisen hankinnan edistämiseksi. Sailabin ja OYS:n yhteishanke perustuu tähän työkaluun.

Laajempi artikkeli MEAT-kriteeristöön ja yhteishankkeeseen liittyen Sailabin kotisivuilla.

OYS – Erva:n vastuuhenkilönä hankkeessa toimivat Juha Putkonen ja Antti Ukura. Sailab ry:n alueellisena yhteyshenkilönä toimii hallituksen jäsen Ari-Pekka Naumanen ja kansallisesta vaikuttamistyöstä vastaa Sailab ry:n toiminnanjohtaja Laura Simik.

Lisätietoja:
Vastuualuejohtaja, hankintapäällikkö, Juha Putkonen, PPSHP/Potilashoidon palvelut, puhelin 040 486 0071
Toiminnanjohtaja Laura Simik, Sailab ry, puhelin 040 741 6299

Sailab ry edustaa yli yhdeksänkymmentä suurinta terveydenhuollon teknologiaa, laitteita tai tarvikkeita valmistavaa ja maahantuovaa yritystä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa vuonna 2015. Yritykset ovat myös merkittäviä työllistäjiä Suomessa ja Euroopassa. Sailab ry:n jäsenyritykset tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi diagnostiikkaan ja testaukseen, monitorointiin ja seurantaan, kuvantamiseen, apuvälineisiin ja hoitotarvikkeisiin, leikkaussaliympäristöön ja kivunhoitoon.