Q49 Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen toimii jäsenyrityksen neuvonantajana tai puhujana ja kieltäytyy korvauksesta