Q39 Sisältääkö eettisen ohjeen luku ”Lahjoitukset ja apurahat” sellaiset vaatimukset