Q30 Mitä tarkoitetaan ”riskien etukäteisarviolla ja tarpeellisella tiedolla”?