Q26 Millaisilla perusteilla jäsenyrityksen tulee valita maa