Q24 Mitä tarkoitetaan jäsenyrityksen järjestämällä koulutuksella