Q08 Ohjeessa puhutaan kausiluontoisuudesta majoitus- tai tapahtumapaikkojen osalta.