Q05 Mitä tarkoitetaan ”laillisella” tai ”todennettavalla”