Voimmeko järjestää yhteistyössä terveysteknologiayritysten kanssa / avustuksella tapahtuman, jossa on iltaohjelmaa?

Netistä löydettynä:
Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritys ei voi myöskään tukea viihde-, urheilu- tai vapaa-ajan toimintaa osana kolmannen osapuolen järjestämää koulutusta. Mikäli kolmannen osapuolen järjestämien koulutustilaisuuksien yhteydessä järjestetään vapaa-ajan ohjelmaa, tulee ne erottaa tapahtuman ammatillisesta ohjelmasta ja eikä jäsenyritys korvaa tai maksa näistä aiheutuvia kuluja osallistujille.

Kysymyksemme onkin:
Kokouksen talous rahoitetaan mm. tukimaksuin, näyttelymaksuin (=näyttelystä aiheutuvien kulujen kattaminen sekä yleiskulujen, kuten tilavuokrien kattaminen) sekä osallistumismaksuin. Mitään osaa lääke- tai laiteteollisuuden maksamista maksuista ei käytetä iltatilaisuuksien kattamiseen ja tämä kirjataan myös yhteistyösopimuksiin. Miten yhteystyökumppani voi tällöin vaatia, ettei järjestävän tahon iltatilaisuudessa saisi olla viihteellistä ohjelmaa tai saa olla vain mikäli terveydenhuollon ammattilainen maksaa erikseen illallismaksun itse? Tällaista kirjausta ei mm. löydy lääketeollisuudenkaan ohjeista. Ylläolevassa nettitekstissä todetaan, että ”… eikä jäsenyritys korvaa tai maksa näistä aiheutuvia kuluja osallistujille”. Eikö tämä tarkoita, että osallistumisia ko. tilaisuuksiin voida maksaa/korvata, mutta miten tämä liittyy tapahtumien tukemiseen?

Tällaiseen tulkintaan meillä ei ole ollut mitään taustatietoa tai ennakkotietoa ja vaikuttaa oleellisesti kaikkien tilaisuuksiemme järjestelyihin. Toivoisimmekin siis selvennystä asiaan.

Olemme tämän vuoden puolella tehneet useita näyttelysopimuksia jäsenyritystenne kanssa ja esille sopimusten teossa nousee säännöllisesti ongelma siitä, että jäsenyritykset haluavat laatia näyttelypaikasta tuki-/sponsorisopimuksen. Kyseessä on näyttelypaikan osto, ei sponsorointi, ja maksut käytetään näyttelystä aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten näyttelysopimuksin kirjataan. Ohjeistuksenne: ”Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat ostaa näyttelytilaa, ilmoitustilaa, tehdä sponsorisopimuksia tai muita vastaavia esimerkiksi promootio- tai mainospalveluita sisältäviä paketteja kolmannen osapuolen koulutuksissa ja tapahtumissa”. Useilla, erityisesti pienillä firmoilla, on vaikeuksia hahmottaa eri sopimusten luonteita ja se aiheuttaa yhteistyötahoille runsaasti lisätöitä, kun yritysten omia ohjesääntöjä ohjeistetaan täältä yrityksille. Tämän palautteen laitan tähän siksi, että esittäisin suunniteltavaksi selkeitä malleja yhteistyösopimuksiksi. Toki isoilla firmoilla on omansa mutta auttaisi erityisesti pieniä firmoja.