Messutapahtuma ja hankintapäätökseen osallistuminen

HUS organisaatiossa työskentelevää sairaanhoitajaa menivät 5/2018 kompressiotuotteita myyvän yrityksen maksamana koulutuspäiville Lontooseen ”Vein 2018”-tapahtumaan. Hoitajat käyttävät ja ovat mielipidevaikuttajia kompressiotuotteissa. Päättävät myös mitä tuotteita koekäytetään. HUS organisaatiossa on 2 vuoden sisällä tulossa kyseisistä tuotteista kilpailutus ja nyt näistä tuotteista on käynnissä ns .koekäyttöaika. Onko hoitajat jääviä osallistumaan  hankintapäätösten tekoon kyseisistä tuotteista 2020 ja kuinka he voivat antaa nyt meneillään olevista koekäytöistä  puolueetonta palautetta tai tehdä koekäyttöpäätöksiä?