Kokousten agenda (kolmannen osapuolen järjestämä tilaisuus)

Mitä vaatimuksia agendalle asetataan ja saako siinä olla mitään mahdollisuuksia esim. ulkoilulle?