Etäesittely ja lounaat

Kuinka hyvän toimintatavan mukaista on pyytää etäesittely aamulla niin, että lääkärit ovat omilla koneillaan ja sen jälkeen vaatia lähettämään lounastarjoilu iltapäiväksi? Entä tarjota se lounas?

Tulkinta:

Terveysteknologian eettinen ohje on kokonaisuus, jonka henkeä tulee noudattaa. Terveysteknologian pykälässä 5.3 todetaan, että vieraanvaraisuuden tulee liittyä koulutukseen ja tapahtua sen yhteydessä.

Lisäksi ohjeessa (luku 4) on todettu keskeiset periaatteet. Riippumattomuuden periaate määrittää seuraavaa: Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden välinen toiminta on riippumatonta, itsenäistä ja osapuolet tekevät omia päätöksiään. Lisäksi kohtuullisuuden periaatteessa määritetään seuravaa: Terveysteknologiayritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan kohtuullisuuden periaatetta, joka ulottuu vieraanvaraisuuteen, mahdollisesti maksettaviin korvauksiin tai tutkimusapurahoihin sekä muuhun yhteistyön muotoihin.

Jäsenyritys ei voi ulkoistaa päätöstä vieraanvaraisuutta ulkopuoliselle taholle, vaan yrityksen tulee määritellä oma vieraanvaraisuutensa.

Terveysteknologian eettinen valvontakunta katsoo, että tämänkaltainen tilanne ei täytä hengeltään kohtuullisen vieraanvaraisuuden määritelmää eikä ole eettisen ohjeen hengen mukaista. Vieraanvaraisuus ei voi olla pakotettua eikä vieras voi sitä voi määrittää.