Digitaaliset koulutukset

Minkälaista käytäntöä tulee noudattaa nykyisin nopeasti lisääntyvien digitaalisten koulutusten kohdalla, kuten online-koulutukset, webinaarit ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille tarkoitetut koulutusportaalit? Voiko terveydenhuollon ammattilainen osallistua kyseisiin koulutuksiin tai käyttää portaalia itsenäisesti vai vaaditaanko osallistumiseen/koulutusportaalin käyttöön esimiehen hyväksyntä?

Mikäli hyväksyntä vaaditaan, minkälaista hyväksyntä/kutsuprosessia tulee noudattaa, ts. voidaanko kutsu osallistumiseen toimittaa suoraan terveydenhuollon ammattilaiselle, joka pyytää hyväksynnän itse esimieheltään, vai tuleeko kutsu lähettää esimiehelle, joka hyväksyy ja ilmoittaa mahdolliset osallistujat, kenelle kutsu voidaan toimittaa? Vai riittääkö että digitaaliseen koulutuksiin tai portaalin käyttöön kutsuttavista toimitetaan tieto esimiehelle?