Tulkinnat ja päätökset

Päätös annettu 5.4.2018

Pyydämme, että täytätte oheisen tulkintapyyntö-/valituslomakkeen huolellisesti ja selkeästi perehdyttyänne ensin eettiseen ohjeeseen ja jo tehtyihin tulkintoihin / valituksiin.

Eettisen ohjeen tulkintapyyntö/valitus

Tällä lomakkeella tehdään tulkintapyynnöt tai valitukset Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjetta ja sen mukaista toimintatapaa koskien.

  • Kuvaa alla olevaan kappaleeseen mahdollisimman selkeästi tulkintaa vaativa tilanne tai kysymys. Mikäli kyseessä on valitus, ole erityisen tarkka ja selkeä sekä varaudu pyydettäessä toimittamaan lisäinformaatiota.
  • Mikäli kyseessä on valitus, nimeä tähän tapahtuman / toiminnan osapuolet, joita valitus koskee.