Mitä terveysteknologia on? -opas

Terveysteknologia on läsnä kaikkialla terveydenhuollossa.  Sen merkitys korostuu erityisesti, kun itse sairastumme tai läheisemme tarvitsee hoitoa.

Terveysteknologialla tarkoitetaan tällä hetkellä lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Muun muassa verenpainemittarit, stetoskoopit tai vaikkapa haavanhoidon ja hammashoidon välineet ovat terveysteknologiaa. Samoin syövänhoitoon tai kuvantamiseen käytettävä huipputeknologia, keinohaimat tai sydäntahdistimet. In vitro diagnostiikkaan käytetään esimerkiksi erilaisia reagensseja, instrumentteja ja vastaavia, joilla analysoidaan ihmiskehosta saatuja näytteitä.

Terveysteknologia on jo nyt terveyden tulevaisuutta. Ala on kehittynyt nopeasti erityisesti älyteknologian myötä. Se on mahdollistanut potilaiden uudenlaiset hoitomuodot ja nopean diagnosoinnin.

Positiivinen muutos jatkuu. Digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyn hyödyntäminen tulevat vahvasti terveydenhuollon toimijoiden ja potilaiden itsensä avuksi. Genomi- ja muun terveystiedon hyödyntämisen myötä voidaan siirtyä entistä yksilöidympiin hoitoihin ja ennaltaehkäisyyn. Palvelut tulevat entistä kiinteämmin osaksi terveysteknologiaa ja koulutuksen sekä osaamisen tarve kasvavat.

Uudistuva sääntely, tarkoituksen mukainen valvonta ja innovaatioiden saattaminen markkinoille sujuvasti ja nopeasti vaatii eri tahojen jatkuvaa dialogia ja yhteistyötä. Tämän vuoksi terveysteknologia on otettava vahvasti osaksi suomalaista hyvinvointipolitiikkaa ja STM:n toimialaa.

Liitetiedostona löytyvä  ”Mitä terveysteknologia on” -opas antaa perustiedot tämän hetkisestä terveysteknologian määritelmästä, sääntelystä, markkinoille saattamisesta sekä valvonnasta.

Helsingissä 10.9.2019

Liitteet

Mitä terveusteknologia on? -opas

mitaterveysteknologiaon_opas.pdf, 2 Mt

Lataa