Vastuullisten hankintojen opas

Sairaanhoitopiireille on julkaistu kriteerit ja opas vastuullisiin hankintoihin. Suomalaisten sairaanhoitopiirien palveluiden ja tavaroiden ostovoima oli arviolta 3,82 miljardia euroa vuonna  2018, ja hankintoihin liittyy useita merkittäviä vastuullisuuden riskejä ja mahdollisuuksia. Kriteeristö on laadittu sairaanhoitopiirien yhteistyönä kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn kehittäjäryhmässä.

Sairaanhoitopiirien hankintojen uudet ja päivitetyt kriteerit koskevat hankintojen vastuullisuutta. Näistä esimerkkeinä haitallisten kemikaalien vähentäminen ja ihmisoikeuksien noudattaminen.

Opas kattaa kaikkiaan 32 tuoteryhmää, mm. terveydenhoidon tarvikkeet, lääkinnälliset laitteet ja in vitro -diagnostiikan lääkinnälliset laitteet, toimistotarvikkeet ja -palvelut, liikenteen ja liikkumisen sekä elintarvikkeet. Opasta voi hyödyntää kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Keino-verkoston opas vastuullisiin hankintoihin löytyy tästä linkistä