Terveysteknologian toimialaselvitys 2018

Terveysteknologian toimialaselvitys 2018 toteutettiin Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille suunnatulla kyselyllä loka-marraskuussa 2018. Vastaajia oli yhteensä 62.

Terveysteknologian näkymiä pidetään periaatteessa hyvänä. Tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat erikoissairaanhoito, julkinen perusterveydenhuolto ja yksityiset terveydenhuollon toimijat. Potilaiden ja omaisten rooli vahvistuu selvityksen mukaan tulevaisuudessa.

Terveysteknologiayritykset antavat ratkaisuja kirurgiaan, diabetekseen, kardiologiaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, infektioihin ja useisiin muihin hoitotoimenpiteisiin sekä sairauksiin. Lisäksi kuvantaminen, in vitro diagnostiikka sekä monitorointi/seuranta ovat merkittävässä roolissa.

Innovaatioiden käyttöönottoa ja markkinaa pidetään vastanneiden yritysten keskuudessa melko vaikeana. Lisäksi Suomi on muihin pohjoismaihin verrattuna epähoukutteleva tutkimus- ja kehittämistoiminnan saralla.

Edellisten kehittämiseksi tarvittaisiin kokonaiskustannusten ja vaikuttavuuden parempaa mittaamista, painopisteen siirtämistä laatuun (halvan) hinnan sijaan, T&K-toiminnan valtakunnallista koordinaatiota sekä soteuudistuksen läpiviemistä hallitusti.

Kyselyn ja analyysin toteutti Nordic Healthcare Group.

Liitteet

Toimialaselvitys 2018

terveysteknologian-toimialaselvitys-2018.pdf, 1 Mt

Lataa