Eettiset ohjeet

21.9.2005

Johdanto

Sailab ry on terveydenhuolto- ja laboratorioalan laitteiden ja tarvikkeiden valmistajien ja tavarantoimittajien toimialayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja sekä alan yritysten toimintaedellytyksiä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm. antamalla suosituksia jäsenistölleen.

Tarkoitus

Sailab ry:n eettisen ohjeiston tarkoituksena on luoda yhteinen pohja jäsenistön liiketoiminnalle ja edistää hyvien liiketoimintatapojen yhtenäistä käyttöä terveydenhuoltoalalla.

Tavoite

Sailab ry:n eettisen ohjeiston tavoitteena on:

  • varmistaa terveydenhuollon alalla toimivien osapuolten riippumattomuus toisistaan,
  • varmistaa Sailab ry:n jäsenyritysten eettinen toimintatapa ja suhteiden hoito asiakkaisiin, potilaisiin, viranomaisiin ja toisiin yrityksiin sekä muihin terveydenhuoltoalan toimijoihin.

Myynti ja markkinointi

Sailab ry:n jäsenet kilpailevat rehellisesti ja reilusti liiketoiminnassaan noudattaen voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä viranomaisohjeita.

Myytävien tuotteiden ja tarjottavien palvelujen ominaisuudet esitetään selkeästi ja totuuden mukaisesti. Markkinoinnissa ei käytetä harhaanjohtavia ilmaisuja.

Kilpailevien tuotteiden vertailujen tulee pohjautua todisteellisiin tosiasioihin.

Henkilökohtaisten, rahallisten tai muiden etujen tarjoaminen tai vastaanottaminen ei ole sallittua. Tämä koskee myös yhdistysten tai yritysten kautta tarjottuja tai vastaanotettuja etuuksia.

Yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus antaa kohtuullisia matka- tai muita apurahoja yleishyödyllisille yhdistyksille edellyttäen, että yhdistykset päättävät itsenäisesti apurahojen myöntämisestä.

Koulutus

Yritysten järjestämillä koulutusmatkoilla tarkoitetaan ammatillista tuotekoulutusta ja tutustumista referenssikohteisiin.

Koulutustilaisuus ja matkat koulutustilaisuuteen on järjestettävä siten, että matkapäiviä lukuun ottamatta pääosa osanottajien näihin tilaisuuksiin käyttämästä ajasta on terveydenhuoltoon liittyvää ohjelmaa tai koulutusta.

Kutsut koulutustilaisuuksiin on osoitettava asiakasorganisaatiolle.

Kohteet tulee valita siten, että ammatillinen hyöty on korkein.

Edustaminen

Edustaminen kuuluu terveydenhuoltoalan yritysten liiketoimintaan.

Edustustilaisuuksien on liityttävä liiketoimintaan ja tilaisuuksien vieraanvaraisuus ei saa ulottua laajemmalle kuin mitä tilaisuuden tyypillinen vieras olisi itse valmis kustantamaan, jos hän maksaisi kulunsa itse. Edustustilaisuuteen tulee osallistua aina yrityksen edustaja.

Yritysten ei tule osallistua asiakkaiden henkilökuntatapahtumien tukemiseen. Esimerkkinä tällaisista tilaisuuksista voidaan mainita pikkujoulut ja henkilökunnan virkistystapahtumat.

Mainos- ja liikelahjat

Tavanomaiset mainos- ja liikelahjat kuuluvat terveydenhuoltoalan normaaliin liiketoimintaan. Mainos- ja liikelahjat ovat tyypillisesti massatuotteita, arvoltaan kohtuullisia, joita jaetaan useille henkilöille.

Rahan tai lahjakorttien antaminen liikelahjoina ei ole hyväksyttävää. Yhteistyökumppaneita voidaan muistaa tasamerkkivuosina yksilöllisemmillä lahjoilla.

Lahjonta

Sailab ry ei hyväksy lahjontaa. Lahjusten antaminen tai vastaanottaminen on kielletty.