Tietoa eettisistä ohjeista

Sailab –MedTech Finland ry:n tavoitteena on edistää turvallista, tasapainoista ja avointa toimintaympäristöä, joka antaa terveysteknologiateollisuudelle mahdollisuuden vastata sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaviin tarpeisiin ja sidosryhmien odotuksiin.

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje on Sailab –MedTech Finland ry:tä ja sen jäsenyrityksiä sitova.

Eettinen ohje on vähimmäisvaatimus Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille. Tämän lisäksi noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, asetuksia, sääntöjä tai ammatillisia ohjeita, mukaan lukien yritysten omat ohjeet.

Sailab – MedTech Finland is aligned with Medtech Europe Code – 2 national exceptions

If you are looking for Finnish MedTech Code in English, please notice we are fully aligned with MedTech Europe’s Ethical Code in Finland.

There are only two exceptions. 1) It is not accepted to serve any kind of alcohol in booths etc in normal working hours in Finland. 2) Winter season ends 30.4. in Finland.

Also we have an independent ethical committee which are established 1.1.2019. Committee gives announcements and Q&As. It has also right to give penalties if needed. All the Q&A´s are published in these webpages anonymously.

Hankintatoimi mukana yhteistyössä – velvoittaa kilpailutuksiin osallistuvia

1.1.2019 lukien MedTech Finland ry:n kaikki jäsenyritykset (sekä HUS, TYKS, OYS ja KYS alueilla hankintoihin osallistuvat ) noudattavat ohjetta velvoittavana. Toisin sanoen kaiken yhteistyön sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja henkilöstön kanssa tulee tapahtua koko ohjeiston mukaisesti.

Terveysteknologian eettinen valvontakunta valvoo toimintaa

Terveysteknologian eettinen valvontakunta on itsenäinen, kolmivuotinen toimielin, joka antaa raportin toiminnastaan yhdistyksen kevätkokoukselle.

Valvontakuntaa johtaa lääkintöneuvos Heikki Pälve. Pälve on toiminut maailman lääkärijärjestön eettisen komitean puheenjohtajana 2013 – 2017, SLL:n eettisen ltk:n jäsenenä 2005 – 2017, lääkäripalveluiden markkinoinnin valvontaltk:n pj 2005 – 2017 sekä Valviran ammatinharjoittajien valvontaltk:n jäsenenä 2005 – 2017.

Valvontakunnan  pysyvät jäsenet ovat Sinikka Rajaniemi, Kirsi Markkanen ja Eero Rämö.

Fal Sinikka Rajaniemi, toimi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ylijohtajana 2009 – 2018 sekä ennen tätä pitkään lääkkeiden hintalautakunnan johtajana ja Kelassa lääkekorvauksiin liittyvissä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Lisäksi Rajaniemellä on kokemusta lääkealan EU-yhteistyöstä sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkasella on taustallaan yli 20 vuotta eettistä toimintaa TEHYssä ja vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan jäsenenä.

Valvontakunnan juristijäsen on lääkintä- ja bioetiikkajuristi ja sosiaalietiikkaan erikoistunut teologi Eero Rämö. Rämö toimii johtavana konsulttina liikkeenjohto- ja viestintätoimisto Tekirissa.

Lisäksi kokouksiin osallistuu terveysteknologiayritysten edustaja jääviysperiaate huomioiden Kokousten valmistelijana ja sihteerinä toimii toimitusjohtaja Laura Simik.

Eettisen valvontakunnan prosessi ja käsittelymaksut

Terveysteknologian eettinen valvontakunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertää kalenterivuoden 2019 aikana. Toiminnassa huomioidaan 90 päivän sääntö vireillepanosta ja käsitelyajaasta, jolloin järjestetään ylimääräinen kokous, mikäli muussa tapauksessa käsittely viivästyisi.

Kesäaikana ei järjestetä käsittelyä (15.6-15.8.2019). Tulkinnan ja/tai valituksen voi tehdä kuka tahansa. Tulkinta ja/tai valitus tehdään kirjallisesti sähköisellä, nettisivuilta löytyvältä lomakkeella viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Puhelimitse tai sähköpostitse tai kirjeitse tulevia tulkintapyyntöjä/valituksia ei käsitellä.

Terveysteknologian eettinen valvontakunta käsittelee vain sellaiset asiat, joiden tapahtuma-ajasta on käsittelyn alkaessa kulunut enintään vuosi. Käsittelyssä pyritään ensisijaisesti sopimusmenettelyyn. Puheenjohtajalla ja Terveysteknologian eettisellä valvontakunnalla on oikeus kutsua tahot tai ulkopuolisia asiantuntijoita kuultaviksi riittävän tiedon saamiseksi tai muusta, tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

Valvontakunta käsittelee pääosin vain jäsenyrityksiä koskevat valitukset, Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentaulun velvoittamana myös tulkinnat/valitukset / tiedotuksen myös muista yrityksistä PPSHP, TYKS, KYS ja HUS -alueella. Tulkinnat / päätökset annetaan asianosaisille tiedoksi heti päätöksen jälkeen kirjallisesti. Lisäksi tulkinnat julkaistaan ilman tunnistetietoja yhdistyksen nettisivuilla.

Sailab -MedTech Finland ry:n syyskokous päätti seuraavat eettisen valvontakunnan käsittelymaksut ja sanktiot vuodelle 2019:

  • Tulkintoihin liittyvä käsittelymaksu 30 euroa terveysteknologiayrityksille. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ei käsittelymaksua.
  • Valituksen käsittelymaksu ¼ hävinneen osapuolen vuosijäsenmaksusta. Hävinnyt osapuoli maksaa sekä käsittelymaksun että mahdollisen sanktion. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille/ammattilaisille ei käsittelymaksuja.
  • Sanktion suuruus on rikkeen vakavuudesta riippuvainen siten, että alin sanktio on kirjallinen tai suullinen huomautus. Muutoin sanktiot ovat rahallisia, siten että alin rahallinen sanktio on ¼ hävinneen osapuolen vuosijäsenmaksusta.
  • Sanktioluokkia on neljä (4), siten että jokainen luokka nousee 3-kertaiseksi. Perusmaksuosa siis ¼ hävinneen osapuolen vuosijäsenmaksusta.
  • Terveysteknologian eettinen valvontakunta voi julkistaa eettisen toiminnan ja ohjeen vastaisen toiminnan julkisuuteen vakavuusasteen, toistuvuuden tai muun, valvontakunnan tarpeelliseksi katsoman syyn mukaan. Lisäksi valvontakunnalla on oikeus esittää yhdistyksen hallitukselle jäsenyrityksen erottamista em. syistä.

Mahdolliset sanktiot maksetaan Sailab -MedTech Finland ry:lle ja ne käytetään valvontakunnan toiminnan sekä terveysteknologian yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen.

Tutustu eettiseen ohjeistoon, tulkintoihin ja Q&A:han.

Liitteet

Terveysteknologian eettinen ohje

Eettisen ohjeen taitettu versio, jota voi käyttää vapaasti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

terveysteknologian-eettinen-ohje.pdf, 207 kt

Lataa