Ympäristölainsäädäntö ja terveysteknologia

Terveysteknologiassa ja terveydenhuollossa hyödynnetään monenlaisia kemikaaleiksi luokiteltavia aineita.

Kemikaaleja säädellään niin EU-tasolla, kansallisessa lainsäädännössä kuin myös viranomaisten määräyksillä.

ECHA on Euroopan kemikaalivirasto, joka edistää kemikaalien turvallista käyttöä unionissa panemalla täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä.

TUKES on Suomen turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka on lupa- ja valvontaviranomainen. Se edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.

Lisätietoa:

REACH-asetuksesta ECHAn sivuilla

Kemikaalien luvista, rekisteröinneistä ja rajoituksista TUKESIN sivuilla

Kemikaalien merkinnöistä TUKESin sivuilta.

 

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit avainsanoilla

kemikaali ympäristö