Terveysteknologian sääntely

EU:n asetukset 2017/745 lääkinnällisistä laitteista (MD-asetus) ja 2017/746 in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (IVD-asetus) korvaavat 90-luvulta peräisin olevat lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit:

Asetukset astuivat voimaan 26.5.2017. MD-asetuksen soveltaminen alkoi 26.5.2021 ja IVD-asetuksen alkoi 26.5.2022. Asetusten siirtymäaikoihin tehtiin pidennyksiä tammikuussa 2022 (IVD) ja maaliskuussa 2023 (MD). Lisätietoja: Siirtymäsäännökset-sivulta

MD-asetuksen mukaisia ilmoitettuja laitoksia on tällä hetkellä 38 kpl. Nimeämistä odottaa 24 kpl. (04/2023)

IVD-asetuksen mukaisia ilmoitettuja laitoksia on tällä hetkellä 10 kpl. Nimeämistä odottaa 8 kpl. (04/2023)

Tietopaketin ensisijaisena tarkoituksena on ohjata olemassa oleviin tietolähteisiin ja ohjeisiin. Pääasiallisia lähteitä ovat:

  • Euroopan komissio, erityisesti Medical Devices Coordination Group (MDCG)
  • MedTech Europe
  • EU:n lääkinnällisten laitteiden toimivaltaisten viranomaisten verkosto (CAMD, Competent Authorities for Medical Devices)
  • Toimivaltainen viranomainen Fimea (aiemmin Valvira)

Vastuuvapauslauseke:

Tämä tietopaketti on koottu laatimishetkellä saatavilla olleita tietoja käyttäen. Tiedot on koottu luotettavina pidetyistä lähteistä ja tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan. Tietopakettia täydennetään ja päivitetään jatkuvasti, kun saatavilla oleva tieto tarkentuu tai muuttuu. Sailab – MedTech Finland ei takaa tietojen virheettömyyttä ja ajantasaisuutta.

Tämä tietopaketti on luonteeltaan yleinen, eikä sitä tule käyttää ainoana lähteenä säädösmuutoksiin valmistauduttaessa. Epäselvissä tapauksissa säädösten tulkinnat tulee aina varmistaa oman liiketoiminnan erityispiirteiden ja tarpeiden osalta, esimerkiksi toimivaltaiselta viranomaiselta tai lainopilliselta asiantuntijalta.

Sanasto

sanasto

Sanasto-osiossa on selitetty keskeiset asetuksiin liittyvät käsitteet ja annettu niiden englanninkieliset vastineet. Sanastoa voi käyttää apuna ohjemateriaalia luettaessa.

Linkit

Linkit

Linkit-osioon on koottu linkkejä asetuksiin liittyviin oppaisiin sekä sivustoihin, joilla on muuta hyödyllistä tietoa.

Siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännökset-osioon on koottu asetusten siirtymäaikoihin liittyviä ohjeita.

Valmistajat

Valmistajat

Valmistajat -osioon on koottu lääkinnällisten laitteiden valmistajille suunnattuja ohjeita ja linkkejä ja nostoja.

Maahantuojat ja jakelijat

Maahantuojat ja jakelijat

Maahantuojat ja jakelijat -osioon on koottu lääkinnällisten laitteiden maahantuojille ja jakelijoille suunnattuja ohjeita ja linkkejä.

Hankinnat

Hankinnat

Hankinnat -osioon on koottu lääkinnällisiä laitteita hankkiville ja käyttäville toimijoille suunnattuja ohjeita ja linkkejä.

EUDAMED ja UDI

EUDAMED JA UDI

EUDAMED ja UDI -osioon on koottu eurooppalaiseen lääkinnällisten laitteiden tietokantaan ja yksilöllisten laitetunnisteiden järjestelmään liittyviä ohjeita ja linkkejä.

Markkinointi

MARKKINOINTI

Markkinointi-osioon on koottu lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden markkinointiin liittyvää sääntelyä.

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit avainsanoilla

MDR IVDR