Terveysteknologian tutkimusta ja kehittämistä koskeva sääntely

Terveysteknologian tutkimusta ja kehittämistä sääntelevät yleislait ja moni erityislainsäädäntö. Alla on listaus huomioitavista kansallisista laeista (ei täydellinen lista).

Lisäksi Suomessa valmistellaan biopankkilainsäädännön kokonaisuudistusta ja uutta genomilakia.

Tutkimuksessa ja kehittämisessä on myös otettava huomioon mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Lisätietoa lääkinnällisten laitteiden kliinisistä tutkimuksista Fimean nettisivulta.

Lisätietoa IVD-laitteiden suorituskyky tutkimuksista Fimean nettisivulta.