Terveysteknologia on kasvuala

Terveysteknologia mahdollistaa sadoille tuhansille suomalaisille itsenäisen ja omaehtoisen elämän, parantaa terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta sekä kasvattaa Suomen taloutta ja vahvistaa työllisyyttä.

Terveysteknologian investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys vauhdittavat Suomen talouskasvua ja parantavat terveydenhuollon tuottavuutta.

Terveysteknologia on myös yksi Suomen nopeimmin kasvavista korkean teknologian kasvualoista, jonka merkitys korostuu väestön ikääntymisen vuoksi.

Sailab – MedTech Finland ry:n 105 jäsenyritystä tarjoavat 500 000 teknologista ratkaisua, jotka jollain tavalla edistävät elämää ja hyvinvointia.

Jäsenyritysten tärkeimmät kumppanit ovat julkinen erikoissairaanhoito mukaan lukien  avohoito (43 %), julkinen perusterveydenhuolto mukaan lukien avoihoito (31 %), yksityinen terveydenhuolto (12 %) ja lisäksi yritykset toimivat sosiaalipalveluiden, laboratorio- ja koulutuspalveluiden, apteekkien sekä potilaiden ja omaisten parhaaksi.

Suurimpia sairausryhmiä ovat muun muassa diabetes, haavanhoito ja kirurgia, infektiot, syöpäsairaudet, traumatologia ja ortopedia sekä esimerkiksi munuais-, sydän- ja silmäsairaudet. Lisäksi yritykset toimivat diagnostiikan, kuvantamisen, robotiikan, apuvälineiden, hammashoitoteknologian sekä esimerkiksi avanteiden ja inkontinenssi- ja hygieniatuotteiden tai kalibroinnin parissa.

Terveysteknologian 500 000 ratkaisua edistävät elämää

Jäsenyritysten yht. liikevaihto
1,5
miljardia euroa vuonna 2016

Vahva tulevaisuudenusko:
86,8 %
yrityksistä näkee tulevaisuuden valoisana

Terveysteknologia on kasvava ala

Sailabin jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto alalla oli 1,5 miljardia euroa vuonna 2016. Usko alan tulevaisuuteen  on vahvaa, 86,8 % yrityksistä näkee alan kasvavana ja valoisana.

Jäsenyritykset työllistävät noin 4000 henkilöä Suomessa. Näistä yli 70 %:lla on korkeakoulututkinto ja kaikilla vähintään toisen asteen tutkinto.

Terveysteknologian innovaatioita ja investointeja voitaisiin houkutella Suomeen

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksistä 51 % on kotimaisia ja 49 % kansainvälisiä yrityksiä. Kansainvälisistä yrityksistä saksalaisia on 22 %, ruotsalaisia 22 %, yhdysvaltalaisia 15 % ja tanskalaisia 11 %.

Ainoastaan 18, 6% yrityksistä tekee tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa. Sen sijaan muualla pohjoismaissa terveysteknologian T&K-toimintaa tehdään 64 % enemmän.

Terveysteknologia nousee perinteisen lääkehoidon rinnalle

Sailab – MedTech Finland teetti 2017 mainetutkimuksen, jonka toteutti AulaResearch Oy.

Mainetutkimukseen vastanneista 98 % oli sitä mieltä että terveysteknologian avulla terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta voidaan entisestään parantaa. 93 % näki, että terveysteknologian avulla ihmiset voivat elää tilastaan, sairaudestaan tai vammastaan huolimatta mahdollisimman omaehtoista elämää.

Lisäksi yli 90 % vastanneista katsoo, että terveysteknologian investoinnit ja innovaatiot, tutkimus ja tuotekehitys sekä vienti edistävät Suomen talouskasvua.

Suurin osa vastanneista oli myös sitä mieltä, että terveysteknologia tulee nousemaan perinteisen lääkehoidon rinnalle. Lisäksi terveysteknologian hyödyntäminen tulee vastaajien mielestä vaatimaan entistä enemmän osaamista, koulutusta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.