Avannetuotteisiin liittyvät innovaatiot parantavat avanneleikattujen arkea

Tarinat

Avanteen tekeminen on monelle leikattavalle paljon totuttelua vaativa ja jopa pelottava ajatus. Avanteisiin liittyy toisinaan väärinkäsityksiä, kuten että avanne estää tavallisten vaatteiden käytön tai avanneleikattu ei voi tehdä asioita, joita teki ennen avannetta. Lisäksi jo syy, jonka vuoksi avanne joudutaan tekemään, on usein yksistäänkin potilaalle vaikea asia. Avannetuotteet ovat korkean teknologian tuotteita, joita pyritään jatkuvasti kehittämään komplikaatioiden vähentämiseksi.

Avanneleikattavan polku kulkee avannehoitajan tapaamisesta uusien rutiinien omaksumiseen

Kun henkilölle avanne on päätetty tehdä avanne, hän käy leikkausta edeltävällä käynnillä avannehoitajan luona. Avannehoitajan kanssa keskustellaan avanneratkaisusta ja sen vaikutuksista elämään. Keskustelussa huomioidaan potilaan henkilökohtaiset huolet ja käydään läpi muun muassa elämäntyyliin ja erilaisiin avannetuotteisiin liittyviä kysymyksiä.

‒ Leikkausta seuraa toipuminen ja arki avanteen kanssa. Avannehoitaja opettaa avanneleikatun käyttämään avanteenhoitoon liittyviä tarvikkeita, jotta leikattu olisi mahdollisimman itsevarma totutellessaan avanteen kanssa elämiseen, mainitsee Dansac & Hollister Scandinavian toimitusjohtaja Tuija Sinkkonen.

Arjessa saattavat leikkauksen jälkeen muuttua asiat, joita ei etukäteen huomannut ajatella. Monet avanneleikatut kertovat esimerkiksi joutuneensa asentamaan kylpyhuoneisiinsa peilejä, jotka helpottavat avannesidoksen vaihtamista. Esimerkiksi matkoja suunnitellessa on huolehdittava siitä, että mukana on riittävästi tarvittavia sidoksen vaihtamisessa tarvittavia tuotteita. Toisaalta esimerkiksi vaikeista tulehduksellisista suolistosairauksista kärsiville avanne voi ylipäänsä mahdollistaa matkustelun.

‒ Totuttuaan avanteeseen moni suolistosairas avanneleikattu pohtii, miksei avannetta tehty jo aiemmin. Avanneleikattujen on voitava luottaa tuotteiden toimintavarmuuteen, jotta omaehtoinen elämä avanteen kanssa on mahdollista, Sinkkonen sanoo.

Avanneleikatut saavat avanteen hoitoon liittyvät sidokset ja muut tarvikkeet hoitotarvikejakelusta tai kotijakelusta. Kotijakelukanava kasvaa jatkuvasti, ja kotijakelu helpottaa merkittävästi etenkin syrjäseuduilla asuvien avanneleikattujen arkea.

Tuotekehityksessä pyritään komplikaatioiden vähenemiseen

Yleisimpiä avanteeseen liittyviä komplikaatioita ovat avanteen ympärysihon ongelmat. Niitä aiheutuu jopa 75 prosentille avanneleikatuista.

‒ Ihonsuojalevyt ovat korkean teknologian tuotteita, joiden laatukriteerit ovat korkeita ja valmistusprosessi monimutkainen. Tuotteissa tärkeää on sekä istuvuus että ihonsuojalevyn koostumus. Ihmisen muodot ja esimerkiksi arvet vaikuttavat siihen, millainen ihonsuojalevy sopii kullekin parhaiten. Jos istuvuudessa on puutteita, ihon ja suojalevyn väliin pääsevä avanne-erite voi aiheuttaa ihovaurioita, Sinkkonen toteaa.

Ihmisihon jatkuvasti peittävät tuotteet aiheuttavat haasteita ihon terveydelle. Lisäksi iho rasittuu ihonsuojalevyjen vaihtamisesta, kun ihon pintakerrosta irtoaa suojalevyn mukana. Valmistajat ovat motivoituneita kehittämään tuotteiden koostumusta entisestään, jotta niitä olisi mahdollisimman miellyttävä käyttää ja komplikaatiot vähenisivät. Komplikaatiot johtavat käynteihin erikoissairaanhoidossa, mikä tuo myös lisäkustannuksia terveydenhuollolle.

‒ Tuotekehitys jatkuu esimerkiksi ihon terveyden näkökulmasta. Ihon luonnollinen happamuus suojaa ihoa ja pitää sen vastustuskykyisempänä. Uudet kehitysaskeleet avannetuotteissa liittyvät esimerkiksi ihon luontaisen pH-arvon säilyttäviin ratkaisuihin, Sinkkonen kertoo.

Avannetuotteista puhuttaessa puhutaankin monimutkaisista terveysteknologisista ratkaisuista, joiden valmistaminen vaatii lukuisia vaiheita. Tuotteisiin liittyvillä uusilla innovaatioilla on paljon merkitystä avanneleikattujen arjessa.

Avanne on vatsanpeitteiden läpi kirurgisesti tehtävä aukko virtsan tai ulosteen ulostuloa varten. Suolistosyöpä on yleisin syy avanteen tekemiseen. Muita syitä ovat esimerkiksi gynekologiset syövät, eturauhassyöpä ja tulehdukselliset suolistosairaudet, kuten Crohnin tauti.

Dansac & Hollister Scandinavia Inc. on avannehoidon asiantuntija. Yritys tarjoaa avanteiden hoitoon liittyviä lääkinnällisiä laitteita ja niihin liittyviä opasmateriaaleja avanneleikatuille ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Yrityksen missio on auttaa terveydenhoidon ammattilaisia tarjoamaan parempia tuotteita ja palveluita ja tehdä tuotteita käyttävien ihmisten elämästä palkitsevampaa ja arvokkaampaa. Hollister Incorporated -konsernin päätoimipaikka sijaitsee Yhdysvalloissa. Yrityksen tuotteita myydään yli 30 maassa. 

Valtakunnallista avannepäivää vietetään 3.10.