Sairaalanjohtaja Petri Virolainen: Suomesta olisi mahdollista luoda uusien hoitomenetelmien käyttöönoton mallimaa

Sairaalanjohtaja Petri Virolainen: Suomesta olisi mahdollista luoda uusien hoitomenetelmien käyttöönoton mallimaa

Tarinat

Petri Virolainen toimii sairaalanjohtajana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Yliopistollinen keskussairaala vastaa alueellisesti erikoissairaanhoidosta, opetuksesta ja tutkimuksesta. Kysyimme Petriltä näkemyksiä terveysteknologiasta ja terveydenhuollon kehittämisestä.

Erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat jatkuvasti. Virolaisen mielestä terveusteknologia auttaa kustannusten hillinnässä, mutta se myös mahdollistaa uusien hoito- ja diagnostiikkamenetelmien käyttöönoton.

Suomesta voitaisiin luoda uusien hoitomenetelmien käyttöönoton mallimaa.

Virolaisen mukaan Suomesta olisi mahdollista luoda uusien hoitomenetelmien käyttöönoton mallimaa. Laki tiedon toisiokäytöstä, viranomaisyhteistyö, biopankit ja hyvät datavarastot mahdollistaisivat uudenlaisen globaalisti ainutlaatuisen testiympäristön luomisen. Tiedolla johtamisen Virolainen näkee välttämättömänä priorisoinnin välineenä.

Arvosta pitäisi puhua huomattavasti enemmän, toteaa Virolainen. Kustannusten nousun vuoksi olemme hän mukaansa pian tilanteessa, jossa päätökset eivät voi perustua enää edes pelkästään tietoon, vaan joudutaan tekemään runsaasti arvovalintoja. Siksi olisi toivottavaa, että toiminnan tuloksia voitaisiin mitata potilaan tai väestön kokeman hyödyn näkökulmasta, eikä vain talouspohjaisesti.

Helsinkiläiset voisivat oppia turkulaisilta onomatopoeettista kauneutta.

Lisäksi kysyimme mitä helsinkiläiset voisivat oppia turkulaisilta ja toisin päin. Virolaisen mukaan helsinkiläinen voisi oppia turkulaiselta sanottavan lyhentämistä, tiivistämistä ja onomatopaoottista kauneutta, turkulainen helsinkiläiseltä vaatimattomuutta.

Lisää Petri Virolaisen ajatuksia kuulet Terveydenhuollon valtakunnallisessa hankintaseminaarissa 29.10.2019.

Tietoa seminaarista löydät täältä: Terveysteknologian hankintaseminaari 2019: ihminen ja innovaatiot